E-handelns värde 2009: 1 338 miljarder

Internetworld har gjort en kartläggning över den svenska e-handelsmarknaden under 2009. Internetworld konstaterar att den svenska e-handeln var värd 1 388 miljarder kronor 2009.

För tre år sedan var motsvarande värde 790 miljarder. E-handeln har därmed vuxit med 75 procent, enligt Internetworlds kartläggning.

Annons

Internetworld baserar sina siffror främst på SCB:s undersökning "Företagens användning av IT 2009".

Annons