E-handelsboom i miljardklassen – nu får kommunen bygga om

Flera nätbutiker i nytt trafikprojekt.

E-handlare som Apotea och Adlibris har på senare år vuxit till bolag med miljardomsättning och nu utgör gruppen av företag i Morgongåva några av Heby kommuns största arbetsgivare. E-handelsboomen har dock inte bara bidragit med arbetstillfällen utan också ett ökande antal godstransporter och persontransporter. Därför har kommunen nu bestämt sig för att en ombyggnad är ett måste.

Vi är mycket glada över den snabba tillväxt som vi ser bland E-handelsbolagen i Morgongåva. Nu behöver vi tillsammans arbeta vidare så att vi får en hållbar och säker trafiksituation för våra kommuninvånare och anställda som pendlar till Morgongåva Företagspark. Jag är mycket stolt och nöjd över det nära samarbete som utvecklats mellan alla berörda parter, säger Åsa Nylander, förvaltningschef för samhällsbyggnadsförvaltningen i Heby Kommun, i ett pressmeddelande.

Annons

"Ytterligare utbyggnad planeras"

För att förbättra trafiksituationen runt företagsparken har ett antal berörda parter undertecknat ett gemensamt projekt. Bakom satsningen står Region Uppsala, Heby kommun och Morgongåva Företagspark med företagen Apotea, Adlibris, Babyland och Widforss. Tanken i stort är att minska antalet transporter med bil och samtidigt främja hållbara resor.

På att göra-listan står bland annat att se över hur kollektivtrafiken och arbetsskiften kan anpassas till varandra, samt att försöka få till en gång- och cykelväg mellan Morgongåva och den närliggande tätorten Vittinge.

E-handelsverksamheten i Morgongåva expanderar och har redan en mångmiljardförsäljning och ytterligare utbyggnad planeras, därför är hållbara transporter ett viktigt samarbete. säger Henrik Lindley, vd för Morgongåva Företagspark.

Annons