E-handelsjättarna svarar på kritiken: ”En viktig fråga för oss”

"Vi tar till oss av de rekommendationer Fair Action förmedlar".

Fair Action släppte i dag sin granskning där man tittat närmare på sex framträdande svenska e-handelsaktörer och hur transparenta de är med vilka fabriker de anlitar och hur arbetsvillkoren ser ut i värdekedjan. Där framgick att ingen redovisade det sistnämnda. Vi ställde frågan till e-handlarna och hittills har Bubbleroom och NA-KD återkommit.

De sociala aspekterna i våra produktionsländer är en viktig fråga för oss och något vi arbetar med dels genom dagligt och nära samarbete med våra leverantörer, men också genom vårt medlemskap i den internationella organisationen Amfori BSCI. Amfori BSCI är ett världsledande initiativ för företag som arbetar med socialt ansvarstagande med fokus på arbetsförhållanden i leverantörskedjan. Vi använder oss av Amfori:s Code of Conduct, uppförandekod, som består av riktlinjer för hur våra leverantörer ska bedriva sina verksamheter på ett etiskt, socialt och miljömässigt riktigt sätt, säger Ville Kangasmuuko Nordström, vd på Bubbleroom, till Ehandel.

Annons

Han berättar att bolagets uppförandekod är en del i leverantörsavtal, som alla leverantörer behöver läsa, godkänna och signera. Dessutom ställer man krav på ett välfungerande hållbarhetsarbete vad gäller såväl miljöfrågor som den sociala aspekten när nya samarbeten inleds.

På vår hemsida delar vi publikt med oss av både vår leverantörslista samt uppförandekod. Vi beskriver även ingående hur vi arbetar med socialt ansvarstagande och hur vi verifierar att uppförandekoden, som bland annat berör löner, säkerhet, arbetstid och vattenrening, efterlevs, förklarar Ville Kangasmuuko Nordström och fortsätter:

Som ett mindre företag ser vi stora fördelar med att samarbeta med andra branschkollegor och organisationer för att skapa märkbar skillnad i dessa frågor. Det är ett ständigt pågående arbete och vi tar till oss av de rekommendationer Fair Action förmedlar i rapporten. Transparens och socialt ansvarstagande kommer förbli högt uppsatta prioriteringsområden för oss.

"Gör sociala revisioner kontinuerligt"

Även NA-KD vill vara tydliga med att man regelbundet kontrollerar leverantörernas villkor, så att ingen faller utanför de krav man ställer.

Arbetsvillkoren finns redovisade i vår hållbarhetsrapport i större utsträckning och vad gäller lönerna så gör vi sociala revisioner kontinuerligt, för att säkerställa att ingen av våra leverantörer har anmärkningar på sina lönenivåer, säger Sanja Tegeltija, PR Director på NA-KD, till Ehandel.

Hon berättar även hur företagets process går till.

Alla våra produkter tillverkas av fristående leverantörer som skriver under att de ska leva upp till villkoren i vår Amfori BSCI Code of Conduct, som vi antagit som vår Supplier Code of Conduct. Vi gör sociala revisioner kontinuerligt, genom vilka vi kan se att ingen av våra leverantörer har anmärkningar på sina lönenivåer, vilket innebär att de betalar minst vad lagen kräver. Tillsammans med andra aktörer i branschen vill vi vara med och driva utvecklingen i länderna där våra plagg produceras vilket vi gör genom branschorganisation Amfori BSCI.

LÄS ÄVEN: Granskningen avslöjar: E-handelsraketerna mörkar arbetsvillkoren

Annons

Annons

Prenumerera

Du missar väl inte vårt nyhetsbrev?

Tack!