E-handelsjättarnas varor granskade – ”resultatet är oroväckande”

Slår larm.

Lek & Babybranschen undersökte tillsammans med Toy Industries of Europe (TIE) säkerheten på leksaker som säljs på fyra av de största marknadsplatserna online; Amazon, eBay, AliExpress och Wish.

När allt var sammanställt och klart uppdagades skrämmande siffror. Hela 97 procent av leksakerna som köptes från marknadsplatserna för granskning uppfyllde inte EU-lagstiftningen. Dessutom ansågs 76 procent av leksakerna vara direkt farliga för barn.

Annons

Resultatet i rapporten är oroväckande. Problemen med leksakerna varierade, allt från risk för kvävning av små leksaksdelar som lätt lossnade till skadliga kemiska nivåer som var flera hundra gånger över EU: s lagliga gräns. Förutom att det behövs nya lagar för dessa marknadsplatser är konsumentmedvetenheten väldigt viktig, kommenterar Jennifer Rydén Englund, vd på Lek & Babybranschen, rapporten.

Efter rapporten har dessutom två av de fyra marknadsplatserna inte informerat sina kunder om att de köpt defekta eller ej kompatibla leksaker. En av marknadsplatserna informerade enbart om tolv av 31 leksaker och det efter mer än två månader. Dessutom saknades information om varför leksakerna var farliga. Den fjärde kontaktade kunderna ännu senare, men gav en mer detaljerad information och vägledning.

Annons