E-handelsjättens maskineri driver även konkurrenter

Amazons teknikchef Werner Vogels skall ha talat sig varm om API:er (applikationsgränssnitt) under en konferens för några veckor sedan. Det som sades då har bland annat uppmärksammats av vår svenske API-expert Andreas Krohn. Han menar på att Amazon verkligen förstår poängen med API:er.

Amazon sade nyligen att de i många år arbetat med att bygga plattformar som hjälper andra att bli framgångsrika. En stor del av detta handlar om API:er och att låta andra ta del av, och koppla ihop sig, med deras olika system.

När man lyfter Amazon och API:er kommer förmodligen Amazon Web Services (AWS) på tal. Deras hostingtjänst som bland annat driver Netflix, en konkurrerande tjänst till deras egen Prime Instant Video.

Annons

Att ha ett öppet system och tillåta andra att skapa konkurrerande tjänster sägs vara en av hörnstenarna för ett finansiellt framgångsrikt API.

Amazon har API:er för allt

Amazons API:er handlar dock inte bara om hostingtjänster eller datalagring. De har även API:er för deras marknadsplats, lagerlösningar och deras bokplattform. Ett öppet system för att publicera böcker skall exempelvis ha revolutionerat marknaden för publicering.

Nätjättens relation till API:er är mycket bred och de erbjuder kopplingar till en stor del av deras olika verksamheter. Att öppna upp och låta andra använda deras tjänster, fysiska som digitala, via öppna gränsnitt sägs vara en av Amazons styrkor.

– Det är vår kärnkompetens. Vi öppnar våra distributionscentraler för andra. Vi öppnar vår infrastruktur för andra att använda, sade Werner Vogels, teknikchef på Amazon, under konferensen SXSW.

Ett annat sätt att se det är att Amazon gör sina olika verksamhetsgrenar modulära. Istället för att integrera allt i ett spindelnät av fasta kopplingar har man valt att göra exempelvis "lagret" till en separat enhet som även andra säljare kan använda.

Kan bli större än E-handeln

Detta tankesätt har bland annat möjliggjort Netflix som alltså drivs på Amazons datamoln. Ett moln som de själva lär använda till allt möjligt och som säkert många e-handlare också nyttjar. Samtidigt tjänar Amazon förstås en slant via många bäckar små och det finns flera som tror att dessa tjänster kan växa sig större än deras e-handel inom en snar framtid.

Annons

E-handlare är förstås inte främmande inför API:er som finns hos logistiklösningar, betalsystem och merförsäljningskanaler. Vi tänkte dock ställa några frågor till Andreas Krohn om API:er, Amazon och e-handel.


Hej Andreas, eftersom du är expert på API:er kan du kanske förklara enkelt vad det är? Ge oss din kärleksförklaring till API:er!

Andreas KrohnEtt API kan ses som ett kontrakt där man kommer överens att skicka data mellan varandra i ett bestämt format. Detta skapar möjligheter för olika system att prata med varandra på ett enkelt sätt och det är därför som APIer ligger till grund till många av de stora trender vi ser idag - molntjänster (som AWS), mobilappar (de flesta av dem använder APIer), sociala media (Facebook & Twitter använder APIer som en mycket viktig del i sin marknadsföring), Internet of Things (där alla saker kommer att ha APIer) mm.

Varför är du imponerad av Amazons syn på API:er?

Det som imponerar mest är att APIer genomsyrar hela Amazons kultur. Ska olika delar av Amazon skicka data mellan sig så måste det gå via APIer, vilket resulterar till att de också har ett stort antal APIer som de kan göra tillgängliga för utomstående.

Vill ni läsa i detalj om hur grundläggande APIer är för Amazon och inte för konkurrenter som Google så rekommenderar jag detta långa Google+ inlägg från 2011. Det är en före detta Amazonanställd som nu jobbar på Google som beskriver skillnaderna mellan de två företagen.

Tror du att man tjänar på att tänka modulärt och med API:er även om man inte öppnar dem för andra?

Ja, absolut. Det finns ett riktigt stort värde att använda APIer internt eller med bara ett fåtal partners. Internt kan det leda till effektivisering, besparingar och att man snabbare kan utveckla nya lösningar. Används APIer rätt mot partners så öppnar det nya möjligheter för att skapa nya partnerskap som i sin tur leder till bra marknadsföring eller merförsäljning.

Detta är ett ämne som var i fokus på senaste Nordic APIs konferenserna. Själv pratade jag om The Business Impact of Private, Partner and Public APIs och talade just om hur olika typer av APIer påverkar affärerna.

Varför är det viktigt att API:er är öppna?

Att ett API ska vara öppet publikt tillgängligt för alla har inget självändamål. Om man ska öppna sitt API eller inte beror helt på vad det är man vill uppnå, vilken typ av data det handlar om samt hur affärsmodellen ser ut. Potentiellt finns det väldigt mycket att vinna av ett öppet API (större spridning, marknadsföring, fler appar, fler partnerskap etc) men det kräver också att man jobbar ordentligt på att marknadsföra och paketera sitt API på bästa sätt.

Vi gissar att du sett en del API:er inom svensk e-handel. Är API-kunnandet bra i Sverige eller finns det mycket som kan förbättras?

Det finns fortfarande mycket kvar att göra. Speciellt handlar det om att de som publicerar APIer ofta inte gör ett så bra jobb med att göra dessa APIer attraktiva för utvecklare att använda.

Hur kommer framtiden för API:er att se ut och hur tror du den kommer påverka e-handeln och andra branscher?

APIer kommer att bli (om det inte redan är) något som finns tillgängligt från alla. Har man inte ett bra API så kommer det att negativt påverka ens möjligheter att konkurrera. Det gör också att branscher som e-handel modulariseras ännu mer och att det går att kombinera de bästa tjänsterna för tex logistik och betalning för att skapa något nytt. Det kommer att komma fler och fler företag som helt bygger på APIer - se bara vad Fyndiq gör med sina APIer.


Vi tackar Andreas Krohn för att han tog sig tid att svara på våra frågor. Vill du läsa mer om API:er driver Andreas sidan Mashup.se där man kan läsa om det senaste inom branschen. Det vi tar med oss är i alla fall att Amazon verkligen omfamnat detta tankesätt, kring API:er, och att det är en högst intressant gren hos nätjätten som genomsyrar hela företaget.

 

På bild: Andreas Krohn

Annons