E-handelslarmet från facken – kräver lag om fraktavgift

Jakten på tillväxt skapar en ohållbar arbetsmiljö, visar ny rapport.

Tillväxten och prispressen i e-handeln får nu tre fackförbund att göra gemensam sak. Handels, Seko och Transport har tagit fram en rapport som visar på sämre arbetsmiljö med mer stress - inte minst under pandemin. Dessutom pekar man på ökade utsläpp.

Vi har lagerarbetare som vittnar om att de inte ens kan stanna till i 30 sekunder för att prata med kollegorna utan att företaget vet om det och kommer och ifrågasätter. De anställda förväntas bete sig som robotar istället för människor, bara för att öka företagens marginaler. Det är orimligt, säger Handels ordförande Linda Palmetzhofer, i ett uttalande.

Annons

Med en växande e-handel ökar även andelen transporter - och enligt rapporten gör utsläppen detsamma.

Hemtransporter sker med lätta lastbilar som ytterst sällan kör med miljövänlig diesel. Det leder till högre utsläpp av koldioxid, kväveoxid och partiklar, som hotar miljön och den nödvändiga klimatomställningen, skriver man.

"Ett väldigt högt pris"

Fackförbunden påvisar också att det skett en massiv löne- och villkorsdumpning, samt tillkommit nya och osäkra anställningsformer. Här menar man att fri frakt och fria returer spelar huvudrollen i dramat. I rapporten framgår det att 76 procent av e-handelsföretagen som man tittat på har erbjudande om fri leveransfrakt. Och nästan hälften av de rena e-handelsföretagen erbjuder fria returer.

Arbetstagarna och klimatet får betala ett väldigt högt pris för den snabbt växande e-handeln. Den extrema prispressen på frakten och företagens hetsjakt på marknadsandelar leder till en usel arbetsmiljö och hotar klimatet. Pressade villkor i alla delar av handel- och transportkedjan riskerar också att leda till en dopad tillväxt. Så här kan vi inte ha det, säger Gabriella Lavecchia, ordförande för Seko.

Enligt rapporten tar jakten på tillväxt sig uttryck genom ökad kontroll och övervakning. Både av lagerarbetare och chaufförer. Man skriver vidare att de som är villiga att prata om sina arbetsförhållanden säger att de vantrivs och skulle vilja sluta om de hade andra alternativ.

"Helt oacceptabelt"

Här pekas även last mile-bolag som saknar kollektivavtal ut som ett bekymmer. Man skriver att de skär ned utgifter på 470 kronor per förare och dag. Samt att plattformsbolagen som köper in egenanställda förare skär ned mellan 690 och 1057 kronor per förare och dag.

Kostnaden bärs av arbetstagarna som går miste om betydande summor i ersättningar och försäkringar, står det att läsa.

Därför har nu fackförbunden enats kring fem förslag på åtgärder. Man vill bland annat införa en lagstadgad avgift för frakt till kund och för returer. De kräver även en genomlysning av social- och miljömässig hållbarhet i e-handelns logistikkedjor och krafttag mot falska egenanställningar.

Annons

Det här är helt oacceptabelt. Dessa falska egenanställningar är bara ännu ett sätt för företagen att utnyttja arbetstagare. Huvudprincipen måste vara att dessa plattformsföretag betraktas som arbetsgivare med tillhörande arbetsgivaransvar, säger Tommy Wreeth, ordförande för Transport.

Dessutom vill man se en branschstandard för hållbar e-handel och krav på utsläppsrapportering.

Annons