E-handelsleverantören: “Satsningen är den största i vår historia”

Är din e-butik klimatsmart överallt?

I samarbete med Ehandel Event genomför vi vid utvalda tillfällen intervjuer med partners.

Många e-handlare jobbar med hållbarhet och att spåra exakt var deras produkter kommer ifrån. Vissa går så långt att de försöker spåra varenda beståndsdel av slutprodukten, till dess ursprung. Sedan finns det förstås den dagliga verksamheten som man i så fall också behöver se över så att man inte slösar resurser i onödan. Ett område man då kan råka förbise är själva nätbutiken.

Annons

Glesys är en ledande leverantör av hosting till e-handlare, och har länge jobbat med hållbarhet. Hostingbolaget försöker minimera resurserna som nätbutikerna, som ligger hos dem, använder. På flera ställen värmer Glesys servrar, den spillvärme de avger, upp bostadshus i deras närområde.

Nyligen meddelade företaget att man tar det klimatsmarta till en ny nivå. Företaget ska nämligen bygga ett nytt datacenter i hemstaden Falkenberg, som drivs till 100 procent på förnyelsebar energi samt skickar ut spillvärmen i fjärrvärmenätet.

Kan du beskriva hur stor denna nya satsning är hos er?

Satsningen är den största hittills i vår historia, säger Petter Knutsson, marknadschef på Glesys till Ehandel.

Tillsammans med Falkenberg Energi kommer vi förse upp till 1 000 bostäder med värme via fjärrvärmenätet. Ju mer vi växer, desto mer miljövänlig värme till bostäderna blir det. Det nya datacentret blir nummer tre i följden av våra datacenter i Sverige, fortsätter han.

En fjärdedel av stadens fjärrvärme

Glesys har tidigare jobbat med att skicka vidare värmen deras kunder genererar till bostadshus i exempelvis Stockholm. Denna nya satsning ska dock vara fyra gånger så stor som tidigare. Om allt går vägen så kommer Glesys fjärrvärmeproduktion att motsvara 25 procent av Falkenberg Energis totala produktion.

Efterfrågar många kunder klimatsmart hosting?

Helt klart! Vi får regelbundet frågor från våra kunder om vårt hållbarhetsarbete. Det känns skönt att de försäkrar sig om att e-butikerna är klimatsmarta och tänker på att driften också har en eventuell miljöpåverkan, utöver deras val av transportlösningar eller produktutbud.

Annons

“Många har missat Cloud Act”

Vi frågade även Petter Knutsson ifall många numera kräver att deras sajt hamnar i Sverige, med tanke på nya lagar som GDPR och att Glesys uppenbarligen satsar stort i hemlandet. Petter lyfter inte bara GDPR utan även den något mer okända Cloud Act.

Vi har absolut sett trender i att allt fler efterfrågar datalagring på svensk mark efter införandet av GDPR. Både för att du vet exakt var datan ligger, men också för att det är enkelt att skriva personuppgiftsbiträdesavtal med oss, något vi gjort med mängder av kunder. En lagstiftning som dykt lite under radarn under införandet av GDPR är Cloud Act som många missat. Cloud Act är en lag som innebär att amerikanska myndigheter ska ges tillgång till data hos amerikanska cloud-leverantörer, även om den lagras utomlands. Något som får många att välja svenska leverantörer istället, säger Petter Knutsson.

Vill ni snacka mer med Glesys om datalagrings-lagar och klimatsmart e-handelshosting så kommer de som vanligt att medverka på Emeet Göteborg nu på torsdag.

Annons