E-handelssuccén tappar fart – och på sista raden är det blodigt

"Har varit utmanande".

Gårdssällskapet, en e-handel som säljer ekologiskt och närproducerat kött, har sett sin omsättning öka i rask takt sedan starten för tio år sedan. Men nu ser e-handelssuccén ut att ha slagit av något på takten.

LÄS ÄVEN: Hon blir ny VD när e-handlaren ska ut i Europa

Annons

Enligt bolagets färska bokslut för det brutna räkenskapsåret 2022/2023, landade omsättningen på 168,5 miljoner kronor. Att jämföra med 137,8 miljoner föregående år.

Under året har man dock ändrat från kalenderår till brutet kalenderår. Något som innebär ett förlängt år om 15 månader, januari 2022 till mars 2023, och en omsättning i linje med 2021.

Året bolaget lägger till handlingarna har varit utmanande, med ökade matpriser, en generell nedgång inom e-handeln och ekologisk konsumtion. Trots detta bibehåller Gårdssällskapet omsättningsnivån från föregående år, skriver bolaget i sin årsredovisning.

En poppis låda

Och de ökade kostnaderna märks på sista raden. Resultatet, efter finansiella poster, skrivs till -2,85 miljoner kronor. Jämfört med en vinst på nära 3,7 miljoner för 2021.

För att kompensera för de ökade omkostnaderna för råvaror, energi och inflation har bolaget under året justerat priserna gentemot kund, står det att läsa i rapporten.

Man skriver samtidigt att företagets prenumerationsmodell, som står för en majoritet av omsättningen, är fortsatt populär. Där särskilt en prenumerationslåda sticker ut.

Försäljningen av jullådor överträffade föregående år och december fortsätter vara den största månaden sett till omsättning.

Satsningar i kassan

Under året har man även gjort en rad satsningar i hopp om att förbättra konverteringen i e-handeln. Bland annat har man utvecklat en ny kassa, samt lanserat nya betalmetoder.

Annons

Ett annat initiativ för att utveckla erbjudandet gentemot kund är en utveckling av prenumerationslådan "stamkundslådan" som kommer i olika storlekar och är baserad på poäng och fria val, istället för fasta val i fyra kategorier.

Annons