E-handelståget lämnar nu stationen

Danmark, som leder EU de första sex månaderna detta år (EU Presidency), meddelade i fredags att de ställer sig bakom planen att fördubbla e-handeln till 2015.

Det var under ett informellt möte gällande EU:s konkurrenskraftighet, med danske ministern för näringsliv och tillväxt och 35 europeiska ministrar, som frågan om e-handeln diskuterades. Den danske ministern, Ole Sohn, sade följande efter mötet:

Annons

"Vi har haft mycket givande diskussioner med värdefull input ifrån olika innovativa europeiska företag. Vi har enats om att fördubbla online-försäljningen fram till 2015 jämfört med idag. Vi enades också om att skapa ett ramverk som möjliggör e-upphandling 2016 och ser till att majoriteten av fakturor kommer att skickas elektroniskt år 2020."

De går alltså vidare med den plan som vi tidigare skrivit om gällande en fördubbling av e-handeln fram till 2015. Samtidigt vill de minska den administrativa bördan för företag och jobba för att mycket adminstrativt arbete sker digitalt istället. Ole Sohn berättar för Reuters att det handlar om en enorm summa pengar som en enhetlig digital inre marknad kan bidra med.

"Det kommer att ge mer tillväxt inom EU och bättre konkurrenskraftighet", säger Sohn till Reuters. "I en tid av ekonomisk kris är det nödvändigt att få tillväxten tillbaka på rätt spår."

Samtidigt läser vi en intressant artikel hos The Economist som tar upp denna plan och hur näthandeln kommer att påverka de fysiska butiker som inte hoppar på e-handelståget:

"E-handeln kommer att göra med butiker vad den gjorde med musik och media (minus piratkopieringen)." -källa

De tar även upp Amazons senaste bokslut vilket inte uppnådde förväntade siffror men som istället ska visa på deras vilja att offra kortsiktiga vinster för tillväxt. I CDON Groups senaste bokslutskommuniké läser vi även hur de "investerat kraftigt i tillväxt".

E-handeln är alltså på stark frammarsch, både gällande utbredning och tillväxt, och The Economist varnar för att vi snart kan stå inför samma friktion mellan butiker och e-handel som de sett i USA den senaste tiden. E-handelns fortsatta framfart skall dock vara det bästa för konsumenterna enligt EU.

 

Annons

Källa: reuters,
economist, eu2012

Annons