E-handlare fälls när tidning missar: ”Kan bara beklaga”

"På grund av olika omständigheter".

E-handelsföretaget Oslo Skin Lab, som grundades 1998, säljer skönhetsprodukter genom abonnemang till Norge, Sverige, Finland, Danmark, Tjeckien och Nederländerna.

Aktören satsar en hel del på influencer marketing och är aktuell i ett par olika samarbeten som bland annat syns på Instagram och hörs i poddar. Nu har en av företagets annonser fällts av Reklamombudsmannen, men den här gången gällde det reklam i tidskriften Damernas Värld.

Annons

Företagets annons var placerad över ett tvåsidigt uppslag där företaget hade skrivit "Kolla­gen­peptider med bevisad effekt" som rubrik och därefter en text om pro­dukt­en.

Kolla­gen­peptider med bevisad effekt. Jag blev chockad när jag såg resultatet. Mitt rynk­djup hade reducer­ats med 51 procent! Jag är väldigt glatt överraskad. Nu får du som läsare 50% rabatt på den effektiva behand­lingen, står det i annonsen.

Det som anmälaren reagerade på var att texten kändes som ett redaktionellt upplägg.

Det framgår inte att innehållet i artikeln är reklam. Reklamen är utformad som en artikel från maga­sinet. Det står i slutet att ”Nu får du som läsare 50% rabatt” på den effektiva behandlingen, skriver anmälaren till Reklamombudsmannen.

Oslo Skin Lab svarar att det inte var meningen att vara otydlig och att man framöver kommer att dubbelkolla alla annonser.

Vi kan bara beklaga det som har hänt här. Annonsen är designad av vår design­avdelning. Eftersom det finns olika regler i mediehusen om hur de vill att annonser ska taggas, tenderar vi att skicka en omärkt annons eftersom deras redaktörer antingen taggar själva eller så skickar de instruktioner om hur de vill ha teckensnitt, färg, storlek etcetera, säger e-handelsföretaget till RO.

I det här fallet medger mediekanalen att redak­törerna har placerat annonsen utan att tagga den eller ge oss feedback om hur de vill att vi ska göra det. Tyvärr, eftersom detta aldrig har hänt oss tidigare, har vi inte haft en rutin efter kontroll för att följa upp annonser som skickas till media. Vi har fastställt detta nu och kommer nu att begära att den senaste versionen skickas till oss för godkännande innan den går ut.

Tidningen Damernas Värld tillägger att man alltid är noggrann med annonsmärkning men att det aktuella fallet "undgått tidningen på grund av olika omständigheter".

Annons

Damernas Värld beklagar verkligen att rutinerna brustit i det här fallet, självklart ska allt innehåll som efterlik­nar redaktionellt material tydligt annonsmärkas. Tidningen ska annons­märka annonser som drar åt det redaktionella hållet och har oftast stenkoll på annonsörers material. Det aktuella fallet har dock undgått tidningen på grund av olika omständigheter.

Damernas Värld ber om ursäkt för detta och kom­mer att skärpa sina kontroller och rutiner än mer framöver samt har uppmärksammat kunden om att de ska annonsmärka sina annonser, skriver tidningen till Reklamombudsmannen.

Reklamombudsmannens summerar att reklam ska vara lätt att identifiera oavsett utformning och medium, enligt Internationella Handelskammarens regler. RO konstaterar att eftersom reklamen inte uppfyller kravet på reklamidentifiering strider den därmed mot regler för reklam och marknadskommunikation.

Reklamombudsmannen finner att annonsen inne­håller flera element som är vanliga i tidningens redaktionella material som rubriker, underrubrik, ingress, bröd­text och text i spalter. I och för sig står det att annonsen innehåller erbjudanden, webbadress till annonsören samt annon­s­örens logo­typ på en av bilderna mitt i annonsen. Logotypen är dock inte framträdande i sin layout. Annonsen saknar an­nons­­markering och en tydlig avsändare.

Vid en sammantagen bedömning av de olika el­e­menten i annonsen i den redak­tion­ella miljö den har placerats, finner Reklamombudsmannen att det för en genom­snitts­konsum­ent inte omedel­bart framgår att det rör sig om reklam. An­nonsen uppfyller därför inte kravet på reklamidentifiering och den strider därmed mot artikel 7 första stycket i ICC:s regler.

Annons