E-handlare hade rea på påstått marknadspris – fälls av RO

"Realisationen är vilseledande"

Skruvat.se, som säljer bildelar på nätet, annonserade en kamrem med vattenpump till Alfa Romeo med en tydlig röd Rea-skylt, priset 1 611 kronor och texten: ”spara 40%”. Problemet? Man angav marknadspriset på cirka 2 653 kr som ordinarie pris tillsammans med texten: ”Du sparar 1 042 kronor”.

Produktsidan anmäldes till Reklamombudsmannen och anmälaren menar att reklamen är vilseledande då det påstådda marknadspriset inte används i andra butiker.

Annons

Skruvat.se å sin sida ansåg att det fanns ett värde för kunden att få information om hur mycket de sparade om de köpte reservdelen hos dem, i stället för i fysisk handel. De menade också på att de regelbundet jämförde priset med den fysiska handelns priser.

RO valde dock att gå på anmälarens linje, med motiveringen:

Reklamombudsmannen konstaterar att reklamen av en genomsnittskonsument sannolikt uppfattas som att den marknadsförda produkten är nedsatt med 40 procent i förhållande till produktens ordinarie pris samt att marknads­priset som anges i reklamen är ett pris som tillämpas för produkten av ett inte obetydligt antal andra närings­idkare på marknaden. Av annonsörens yttrande framgår att prisnedsättningen 40 procent som anges i reklamen avser en prisnedsättning i förhållande till marknadspriset 2653 kronor och inte till annonsörens ordinarie pris. Realisationen är därmed vilseledande och reklamen strider därmed mot artikel 5 ICC:s regler i den delen.

Dessutom anser RO att Skruvat inte lyckats styrka att det angivna marknadspriset är ett pris som använts av ett inte obetydligt antal andra näringsidkare på marknaden. Marknadspriset bedöms därför också det som vilseledande och strider mot samma artikel.

Enligt artikel 24 i ICC:s regler är en rättelse i efterhand i och för sig önskvärd om marknadskommunikationen strider mot reglerna, men det medför inte att överträdelsen blir försvarlig, avslutar RO sin bedömning.

Annons

Prenumerera

Du missar väl inte vårt nyhetsbrev E-handelsnytt?

Tack!