E-handlare intar Sundsvall för djupa diskussioner

I lördags vallfärdade e-handlare till Sundsvall och satte staden i gungning. Detta genom att diskutera världens hetaste ämne just nu. Vi talar förstås om e-handel. Träffen som går under namnet Norra E-handelsdagen initierades i vårt forum av Christer Hägglund.

Norra E-handelsdagen har djupa anor ifrån 2011, då konferensen startades, och ni finner ett sammandrag ifrån förra året här. Christer Hägglund har även i år bjudit på en liten sammanfattning av evenemanget och denna kan ni läsa här nedanför:

Annons

Norra E-handelsdagen 2012

Den 18 februari var vi ett antal e-handlare som samlades på hotell Ibis i Sundsvall. Bransch och erfarenhet varierade, men vi hade ett antal frågor med gemensamt intresse på agendan.

Skatteverket bjuder på förenklingar

Först ut var information från Skatteverket om den nya Skatteförfarandelagen, SFL. Denna lag ersätter många gamla lagar, jag tror det var 13st, och ska på så sätt förenkla hanteringen av våra skatter både för oss företagare och för Skatteverket. Vi fick en genomgång av ett kompendium om ca 100 sidor där vissa avdelningar ägnades en del intresse, medan andra hoppades över helt. Ett av områdena som vi gick djupare in på var det här med inbetalning av preliminär f-skatt för oss med brutet räkenskapsår, som kommer att förändras. Dessutom kommer deklarationen ske sex månader efter att verksamhetsåret slutat, och inte som nu den 2:a maj oavsett när räkenskapsåret slutat. En mycket intressant information som vi tackar Skatteverkets informatör för.

Annons

Fler samarbeten och ökad konvertering

Nästa punkt på dagordningen var konkreta samarbeten. Vi köper idag ett antal tjänster, bland annat frakter, på varsitt håll och vi diskuterade där hur man skulle kunna samarbeta och på så sätt pressa priser. Även ett par andra projekt diskuterades och där för ett par av deltagarna vidare diskussioner för att eventuellt dra igång verksamhet med gemensam drift. Därefter gled vi in på kundtjänst och frågan hur man tacklar problem med att hinna med sin kundtjänst. Vi har nog alla upplevt känslan av att agera jourhavande medmänniska i sin supporttelefon, och när verksamheten växer kan detta bli ett problem. Olikheter mellan branscher diskuterades och ett par olika sätt att hitta en nivå på kundtjänsten som passar den egna verksamheten.

Konvertering och shoppingupplevelse är två ämnen som till stor del hänger ihop. När kundens shoppingupplevelse är positiv stiger konverteringsgraden. Olika sätt att höja konverteringen diskuterades, samt hur besökare från olika källor är olika benägna att handla. Vilken shoppingupplevelse vi vill att kunden ska få varierar lite efter vilken profil butiken har och därmed också sätten att få kunden att uppleva att den är positiv. Några grundkrav definierades också, samt att deltagarna delade med sig av egna bra och dåliga shoppingupplevelser.

Varumärken och bedrägerier

Efter en välsmakande lunch på Restaurang JoP’s blev nästa ämne att skapa ett eget varumärke. Kan man vid egen import av produkter höja kundens nöjdhet genom att ge produkten ett varumärke och en exklusivare förpackning? Kostnader som är förenade med att skapa och registrera ett varumärke diskuterades också, och panelen var överens om att det i många fall kan vara fördelaktigt att ge produkter som säljs tillsammans en gemensam nämnare.

Ett ämne som varit aktuellt senaste tiden är bedrägerier i olika former. Vi hade alla varit utsatta för olika former av kort- och fakturabedrägerier i varierande omfattning. Den senaste tidens fokusering från media på de sk miljonbrotten och på det faktum att ett par av mordoffren i Malmö det senaste halvåret varit involverade i bedrägeribrott verkar ha satt lite fart på myndigheterna. Då det under de senaste åren varit ett totalt obefintligt intresse för att lagföra någon för dessa brott såg vi alla mycket positivt på detta och hoppas att det håller i sig. Även vårt eget ansvar och lämpliga åtgärder att vidta från vår sida diskuterades och där kom det fram ett par konkreta tips.

E-handlare är på väg utomlands

Utlandssatsningar, främst i de nordiska länderna, var ett ämne som intresserade ett par av deltagarna. Problem med förtullning och moms vid leveranser till främst Norge kom upp, och där verkar det som om det har kommit ett par aktörer som ser intressanta ut. Olikheter mellan marknaderna gällande till exempel betalningslösningar är ett annat problem, där dock Dankortets dominans på den danska marknaden verkar ha minskat på senare år. Ett par av deltagarna hade mer eller mindre konkreta planer på försäljning i andra länder och vi lär få anledning att återkomma till dessa vid ett senare tillfälle.

Sista ämnet på dagens agenda var julhandeln. Vi pratade om och jämförde lite siffror och erfarenheter i 2011 års julhandel jämfört med 2010. Ingen av deltagarna hade någon verksamhet med extrem julhandel, som tex i pryl- och leksaksshopar, men vi märkte alla av en ökad handel. Vissa upplevde att julhandeln kommit igång senare än 2010, och en möjlig anledning till detta var det extremt tidiga vintervädret 2010. I bakvattnet efter julhandeln hade vi alla upplevt en positiv handel i januari.

Dagen avslutades med en gemensam middag på JoP’s. Jag tackar alla deltagare för visat intresse och hoppas att vi kan ses igen för att utbyta erfarenheter.

av Christer Hägglund, Fotofyndet.se

Annons