E-handlaren bäddade fel – fälls för produktsidan: ”Vilseledande”

Informationen var inte komplett nog.

Det gäller att vara noggrann med sina produktsidor. Det har e-handlaren Furniturebox just fått känna på. Deras produktsida för ett komplett sängpaket hamnade nämligen hos Reklamombudsmannen (RO). Detta efter att en anmälare menat att det är vilseledande att madrassen inte ingår.

Den informationen framgick nämligen inte förrän man tryckte på "Specifikationer". Där stod det förvisso klart och tydligt: "Bäddmadrass ingår: Nej". Men var det tillräckligt? Det tyckte i alla fall Furniturebox själva i sin kommunikation med RO.

Annons

Annonsören menar dock att informationen gällande att madrass inte ingår är fullgod. Det framgår direkt på första bilden att madrass inte ingår då detta inte finns tillgängligt på bild, går det att läsa.

De menar även att informationen att en bäddmadrass inte ingår, under fliken specifikationer, underströk den bilden ytterligare. Man hade heller inte någon madrass uppräknad i den snabba översikten.

Mot bakgrund av ovan anser sig annonsören ha fullgjort sin informationsplikt och delar inte uppfattningen om att informationen skulle vara vilseledande, skriver man.

Det finns dock ett gammalt generaliserande talesätt som lyder:"Kunden har alltid rätt". Stämde det i det här fallet? Ja, RO väljer faktiskt att ge anmälaren rätt i det här fallet och bedömer att produktsidan är vilseledande.

Reklamombudsmannen konstaterar att reklamen syns under rubriken ”Komplett sängpaket” och den visar en bild på en säng utan madrass. När man klickar på reklamen syns fyra ytterligare bilder, varav den ena bilden visar sängen med madrass. Reklamombudsmannen finner att en genomsnittskonsument sannolikt uppfattar påståendet ”Komplett sängpaket” som att man får en säng med både resår- och bäddmadras, skriver de i sitt utlåtande och avslutar:

Reklamombudsmannen finner att varken sidan som innehåller en snabb översikt eller informationen om att en bäddmadrass inte ingår under fliken ”Specifikationer” ändrar intrycket av att sängpaketet innehåller en madrass. Reklamen är därför vilseledande och strider därmed mot artikel 5 i ICC:s regler.

Annons