E-handlaren fälls för sexistisk reklam: ”Ned­värderande”

"Tydlig sexualisering av kvinnokroppen".

Den svenska e-handlaren Eytys har ertappats med byxorna nere. Modehandlaren har nämligen blivit anmälda till Reklamombudsmannen, och fällts för ett sponsrat inlägg som publicerats på varumärkets instagramkonto.

Enligt Sveriges Kvinnoorganisationer, som ligger bakom anmälan, är reklamen objektifierande och därmed könsdiskriminerande.

Annons

Porträtteringen av kvinnan är en tydlig sexualisering av kvinnokroppen. Bilden är inte relevant för jeansen som marknadsförs. Fokuset ham­nar inte på plagget utan på kvinnans kropp. Texten under bilden anspelar på att det är kvinnan man ska bli intim med och hon framställs därmed som ett sexobjekt. Framställningen saknar koppling till de marknadsförda jeans­en samt den sexualisering och objektifiering som görs av kvinnan, gör att reklam­en är kränkande mot kvinnor i allmänhet, står det i anmälan.

Vill inte yttra sig

På bilden som anmälan gäller ligger en kvinna i en fåtölj med särade ben, klädd i ett par jeans med bar överkropp. I texten under bilden står det ”Get intimate with Eytys". Och det var inte bara Sveriges Kvinnoorganisationer som tyckte att reklamen gick över gränsen, RO är inne på samma linje och har nu levererat en fällande dom.

Reklamombudsmannen finner att kvinnan genom sin bara överkropp, sina särade ben sammantaget med texten framställs som ett sexobjekt. Framställningen av kvinnan sak­nar koppling till den mark­nads­förda produkten jeans. Reklamombudsmannen finner mot den bakgrunden att reklamen fram­ställer kvinnan på ett sätt som är ned­värderande för kvinnor i al­l­mänhet. Reklamen är därför köns­diskri­min­erande och strider därmed mot artikel 2 första stycket i ICC:s regler, skriver Reklamombudsmannen.

Eytys AB som ligger bakom annonsen har fått möjlighet att yttra sig i fallet men har inte gjort det meddelar RO.

Annons