E-handlaren har fått nog – vänder sig till riksdagen: ”Förvånande”

Kräver nationella mål för minskat svinn.

Matsmart håller under torsdagen ett seminarium på Sveriges riksdag. Anledningen är att man helt enkelt blivit less på det enorma matsvinn som sker årligen. E-handlaren anser att arbetet med att minska det går alldeles för långsamt.

Det är de inte ensamma om. EU-kommisionens förslag till uppdaterat avfallsdirektiv konstaterar samma sak och kräver hårda mål för att skynda på utvecklingen med att minska svinnet.

Annons

Det är förvånande att Sverige, som ändå har en nationell matsvinnsstrategi, inte har satt hårda mål. EU:s Farm to Fork Strategy konstaterar att minskade förluster och svinn leder till en rad fördelar, inte bara för klimatet. Större effektivitet i matsystemen är också kopplat till större matsäkerhet och lägre livsmedelspriser - utöver minskad belastning på odlingsbar mark och vattenresurser, säger Peter Beckius, vd på Matsmart, i en kommentar.

Totalt vaskas 60 miljoner ton mat inom EU varje år. Värdet på det som slängs uppskattas till 132 miljarder euro, alltså mer än hela Sveriges statsbudget.

Det är klart att det kostar och i slutändan är det medborgarna som får betala, med högre priser och sämre tillgänglighet, säger Peter Beckius.

EU-kommissionens förslag är en minskning av produktionsförluster med minst 10 procent och 20 procent minskning av svinn. EU-parlamentet vill dock se en hårdare linje för EU-länderna. De vill se att produktionsförlusterna minskas med 20 procent och svinnet med 40 procent. Till 2035 ska det ha förbättrats med ytterligare 10 procent.

"Bolag ligger före politiken"

Matsmart vill nu visa hur man kan lösa det här rent konkret, samtidigt som man verkar för nationella mål och positiva incitament för att snabba på den cirkulära omställningen.

Vi vill visa att många bolag i Sverige ligger långt före politiken - och att vi har samverkansmodeller som fungerar och tål att visas upp på internationell nivå. Vi är idag Europas ledande cirkulära e-handel för mat tack vare att vi jobbar på ett helt annat sätt jämfört med traditionella matbutiker. Tillsammans med våra leverantörer löser vi utmaningar med överskott och potentiellt svinn, säger Karl Andersson grundare av Matsmart.

Annons