Påskspecial: E-handlarna om livet efter viruset: ”Påskyndar skiftet”

Från stormande hav till nya köpbeteenden.

Butiksstängningar, permitteringar, omsättningstapp - och för all del också en del försäljningsrekord. De senaste veckorna har nyhetsrapporteringen totalt dominerats av coronaviruset, som påverkat i stort sett alla handelsföretag antingen positivt eller negativt.

Men även när man är mitt i krisen, eller boomen i de fall där det har gått bra, finns det anledning att lyfta blicken och förbereda sig på livet som väntar när viruset förhoppningsvis lagt sig igen. Vi bad ett antal e-handelsföretag att dela med sig av hur de har påverkats hittills och hur de tror att Covid-19 kommer att påverka handeln på sikt.

Annons

"Ser möjligheter och fördelar"

Smilebutikens vd Andreas Weiss berättar att hans bolag ännu inte har drabbats ekonomiskt, men att det finns en osäkerhet angående ifall bolagets leverantörer ska kunna leverera som vanligt.

Handeln som helhet påverkas och det gäller att vända utmaningar till möjligheter. Det som nu händer i branschen är en total omställning där konsumenter flyr fysiska butiker och gör inköpen online. Det kommer fortsätta även efter att den värsta corona-perioden har passerat och fysisk butikshandel kommer aldrig bli densamma. Vi tror att vi går en framtid till mötes där den svenska e-handeln med kläder kommer fördubblas. Fördelningen mellan fysisk handel och e-handel kommer ha ändrats från 80/20 till 60/40.

Kan viruset leda till något positivt för er eller för handeln på sikt?

I vårt fall ser vi utökade möjligheter och positiva fördelar när fler väljer att handla online i kombination med en minskad konkurrens från offline, som kommer bli resultatet på sikt. Just nu är det “hela havet stormar” i branschen, vilket har svängt om våra strategier för att ta vara på möjligheter som öppnas sig. Vi ser möjligheter framöver som är betydligt större än tidigare och räknar med en högre tillväxt än innan corona.

Även om modebranschen har pekats ut som en av de värst drabbade, får Andreas Weiss sällskap av Revolutionrace vd Pernilla Nyrensten i sin analys. Hos Revolutionrace ökade omsättningen med 35 procent i mars, och problemen har hittills bestått i försenade leveranser från Asien.

Vi tror att allt går tillbaka mer mot det normala i slutet av maj. De bolag som kämpat under corona kommer såklart att ha tufft att ta tillbaka stora delar av permitterad personal. Många mindre bolag kommer ha svårt att överleva denna kris och vi kommer få se en hel del konkurser, säger Pernilla Nyrensten.

Om man ska tänka lite positivt, finns det några fördelar med den här situationen?

På grund av corona har fler kunder insett fördelarna med att handla online. E-handeln i Kina har skjutit i höjden efter corona då många tvingades handla online. När konsumenten inser alla fördelar med onlinehandel så kommer detta beteende bara växa sig allt starkare och gynna e-handeln och flytten från fysisk handel kommer att bli ännu större och massivare. Det är också en fördel att betalda influencersamarbeten kommer att kosta mindre efter corona. Priserna var uppe på orimliga nivåer, men efter denna kris med corona så kommer detta att få en positiv effekt så att priserna med stor sannolikhet inte kommer att komma tillbaka till samma nivåer som före krisen.

Annons

Väntar sig sammanslagningar

Även Martin Gerre, vd på Polarpumpen, ser att viruset på sikt kan bidra till positiva effekter för e-handeln. Han varnar för att en del företag mycket väl kan gå i konkurs, vilket i och för sig skapar mindre konkurrens för dem som blir kvar.

Jag tror att e-handeln kommer att vara betydligt starkare än tidigare och att butiksdöden har blivit mer utbredd. Det stora tror jag dock är att fler butiker kommer att vilja vara del av en större verksamhet ifall något liknande inträffar igen. Då är det betydligt enklare att klara sig ifall det skulle uppstå osäkerhet om framtiden. Tror även att många företag som fick en sämre försäljning än väntat kommer att ha sämre ekonomiska muskler att utveckla affärerna som de skulle vilja och då kan det vara bra att vara en del av en stark grupp eller ha starka finansiärer bakom sig.

Peter Olsson, e-handelschef på Teknikproffset, berättar om en försäljning som ligger över budget. Samtidigt har både inköpspriser och fraktkostnader gått upp, vilket gör det svårt att uttala sig om coronavirusets effekter på Teknikproffsets siffror.

Ser man längre fram, så tror vi att försäljningen av kapitalvaror kommer minska en period. Det är också svårt för oss att värdera hur försenade transporter och förseningar när man handlar med Asien kommer att påverka oss den närmsta tiden. Valutorna har inte heller varit på vår sida den senaste tiden, säger han.

Hur tror du att handeln som helhet kommer att ha påverkats när det här väl har lagt sig igen, när det nu kan tänkas bli?

Jag tycker man ser att detta påskyndar förflyttningen från fysisk handel till e-handel. Den förflyttningen gick redan snabbt, men har eskalerat. Det kommer såklart alltid finnas behov av en fysisk handel, men jag tror att många konsumenter som nu har ökat sin andel e-handel kommer att behålla den.

Klassad som samhällsviktig

På frågan om ifall det finns något som Teknikproffset skulle behöva hjälp med i den situation som råder, svarar Peter Olsson att det enkla svaret är tid.

Som småföretagare har man kanske inte den krisberedskap som större företag har. Det har lagts många timmar i möten om hur vi skall hantera olika situationer och scenarion. I slutändan handlar det om att se till att alla medarbetare känner sig trygga, att alla har möjlighet att sköta sitt arbete och att produktionen inte skall såras även om många är borta.

Precis som hos många andra som säljer livsmedel har efterfrågan hos e-handelsföretaget MatHem ökat kraftigt den senaste tiden. Enligt bolagets kommunikationschef Lotta Olofsson är det både nya och befintliga kunder som ligger bakom trycket.

Även om det till viss del är på grund av oerhört tråkiga omständigheter som många av dessa nya kunder har kommit till oss, så hoppas vi så klart att de stannar hos oss även när detta är över, säger hon.

Vi jobbar hela tiden väldigt hårt för att öka kapaciteten, bland annat rekryterar vi nya medarbetare varje vecka, både chaufförer och till våra lager. Det känns väldigt bra att kunna erbjuda jobb i en tid som denna.

Kan viruset på sikt leda till något positivt för er eller för handeln som helhet?

Det är svårt att prata om fördelar i en sådan här allvarlig situation. Men vi är ju klassade av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap som en samhällsviktig verksamhet, och det känns bra att kunna hjälpa så många människor att enkelt handla mat just nu.

"Två år gick på ett par veckor"

Även apoteksbranschen har haft ett kraftigt inflöde av order sedan viruset slog till i Sverige. Hos Meds har man märkt en ökad efterfrågan från framför allt äldre kunder, och vd:n Björn Thorngren gissar att den kommer att hålla i sig.

Samhället kommer förhoppningsvis snart gå tillbaka till det normala men köpbeteenden kommer att bestå. Har man som kund väl upptäckt hemleverans samt bättre utbud och priser går man inte tillbaka. Apoteksbranschen är inte konjunkturkänslig så totala efterfrågan består även när ekonomin sviktar.

Thorngren tror också att e-handelsintresset överlag kommer att få ett uppsving.

Trenden mot att online dominerar var redan stark men hoppade två år in i framtiden på ett par veckor. Butiker som är lokala och erbjuder mervärde klarar sig, de som är standardiserade och inte kan konkurrera med online avseende service, utbud eller priser får det tufft.

Fredrik Palm, vd på Desenio, berättar att företaget noggrant följt utvecklingen på sina samtliga marknader. Av bolagets söktrafik att döma har intresset för företagets varor tillfälligt gått ner något i tider då ovanligt många sökt på coronarelaterade termer, men sedan gått upp igen - och i vissa fall blivit starkare än den var från början - när peaken i coronarelaterad trafik passerat.

Vår produktgrupp gynnas, inte helt förvånande, av att många spenderar väldigt mycket mer tid än normalt hemma, kanske speciellt den här årstiden när det börjar bli varmare i södra delarna av Europa.

"De svaga slås ut"

Fredrik Palm menar att det är för tidigt att säga hur viruset kommer att slå mot handeln på sikt, men att det blir effekter är troligt, menar han.

Den här prövningen innebär att de svaga slås ut och de starkare blir ännu starkare. Att stora delar av Europa tvingas sitta hemma påskyndar skiftet från offline-online och förändringen kommer att gå ännu snabbare efteråt. Dels har många fysiska handlare försvunnit (och de kommer sannolikt inte tillbaka) och dels har krisen förändrat konsumentbeteenden i grunden.

De handlare som redan tidigare hade problem med lönsamhet försvinner och de med tillräckligt starka kassaflöden tar ytterligare marknadsandelar och blir ännu starkare. Bra och behövligt för många branscher, men möjligtvis sämre för konsumenten i form av högre priser.

Som vi tidigare har berättat hör CDON:s marknadsplats till de aktörer som fått ett försäljningslyft i coronakrisen. Nu meddelar företagets vd Kristoffer Väliharju att bolaget även sett en ökning på 700 procent gällande hemleveranser.

Det är svårt att föreställa sig hur detta kommer att påverka handeln över tid och i vilken omfattning, men jag tror tyvärr att vi kommer att se att många handlare får det tufft. En ljusglimt är att den digitala anpassningen skyndas på, vilket jag tror kommer att gynna framförallt handeln online, säger Kristoffer Väliharju.

Annons