E-handlarna vågar hoppas igen – ljusa tider på väg: ”Positivt skifte”

"E-handlarnas förutsättningar är på väg att förbättras".

Den värsta oron börjar släppa i e-handeln. Det visar en färsk undersökning från Svea bank. Där framgår det att sex av tio e-handlare hade tillväxt under årets första kvartal.

Dessutom väntar sig 77 procent någon form av tillväxt under det andra kvartalet. Det samtidigt som andelen som tror att tillväxten backar är den lägsta på över ett år.

Annons

E-handlarnas förutsättningar är på väg att förbättras. Inflationen närmar sig målet och Riksbankens räntesänkning har börjat stimulerat hushållens konsumtion. Detta avspeglas i resultatet. Ekonomiska lättnader har en direkt inverkan på konsumenternas köpkraft och därmed också e-handlarnas försäljning och tillväxtmöjligheter, säger Emma Lindgren, expert på konsumtion och digitalisering på Svea bank, i en kommentar.

Var tredje e-handlare räknar med en stark eller mycket stark tillväxt under Q2. Att jämföra med en av fyra för Q1.

"Börjar lätta"

Vi kan även konstatera att andelen e-handlare som trodde att svenskarnas försämrade ekonomi skulle ha mest negativ påverkan på deras tillväxt har sjunkit med 20 procentenheter, från 67 till 47 procent. Dessutom tror åtta procentenheter fler e-handlare att ökad efterfrågan kommer ha störst positiv påverkan på tillväxten.

Vi ser ett positivt skifte i marknadsdynamiken och det bådar gott för e-handlarnas andra kvartal. Den minskade oron för räntor och inflation i kombination med tron på ökad tillväxt visar att läget i branschen börjar lätta, säger Emma Lindgren.

Utdrag från rapporten hittar du här nedan.

Hur tror du tillväxten kommer vara för er i Q2 2024?
(2023 års siffror inom parentes)

Mycket stark, 3,5% (2)
Stark, 29,3% (25,3)
Svag, 44,5% (42,6)
Ingen tillväxt, 19,1% (20,7)
Negativ tillväxt, 3,5% (9,4)

Vad kommer att ha störst positiv påverkan på er tillväxt under Q2?

Annons

1. Ökad efterfrågan på produkt/tjänst, 37% (28,7)
2. Mer effektiv marknadsföring, 29,1% (29,7)
3. Förbättrad kundupplevelse, 20% (-)
4. Räntor och inflation, 19% (20,1)
5. Rådande köpkraft hos svenska hushåll, 15% (20,9)

Vad kommer att ha störst negativ påverkan på er tillväxt under Q2?

1. Rådande köpkraft hos Sveriges hushåll, 47,4% (67,1)
2. Priset på utländsk valuta/svag krona, 35,6% (-)
3. Räntor och Inflation, 34,7% (58,4)
4. Höga marknadsförings- och säljkostnader, 26,4% (-)
5. Hårdare konkurrens på marknaden, 24,7% (21,5)

Annons