Ehandel.org vill ha en starkare gemensam köplag

I slutet på november skrev vi om hur EU lagt fram ännu ett ogenomtänkt lagförslag. Denna gång handlade det om en gemensam köplag som skulle fungera parallellt med de nationella lagarna. Detta sades ge upphov till onödig komplexitet och Svensk Handel trodde inte att lagen skulle fungera.

Sedan dess har flera organisationer som Svensk Handel, Svensk Distanshandel (SDh), Ehandel.org och 40 andra remissinstanser gått igenom lagen och kommit med ett remissyttrande till Justitiedepartementet. Sista inlämningsdag var i måndags men Svensk Handel, som gör sitt remissvar tillsammans med SDh, har tydligen fått uppskov i en vecka.

Annons

Ehandel.org har dock publicerat sitt remissyttrande och vi valde därför att ställa några frågor till Stefan Pettersson, affärsutvecklare på Ehandel.org, som grävt sig igenom det 120 sidor långa lagförslaget.

 


Stefan PetterssonÄr det största problemet gällande den nya lagen att lokala lagar kan gå in och åsidosätta den europeiska köplagen?

Som vi uppfattar det ska den föreslagna gemensamma europeiska köplagen ligga ovanpå den lokala lagstiftningen istället för att ersätta den. Sedan finns det en mängd förbehåll för när lokal lagstiftning ska tillämpas. Exempelvis kan konsumenten ensidigt välja lokal lagstiftning och då måste näringsidkaren rätta sig efter detta. Om näringsidkaren brister i sin information kan den lokala lagstiftningen gälla istället för den avtalade gemensamma för hela EU. Värst är att det i förarbetet står att när lokal lagstiftning gynnar konsumenten ska denna tillämpas.

Ni säger att maktbalansen mellan näringsidkare och konsument förskjuts så pass mycket att e-handlare kommer att avstå ifrån att sälja till vissa EU-länder. Menar ni då att den nuvarande utformningen av lagen hämmar e-handeln snarare än att vidga den?

Som näringsidkare vill man ha klara regler att rätta sig efter. Ju tydligare desto bättre. De näringsidkare som idag har valt bort att sälja till vissa EU-länder kommer inte att börja göra det med de nya reglerna heller. Detta eftersom näringsidkaren inte får tvinga konsumenten att välja den föreslagna gemensamma europeiska köplagen. Konsumenten har alltid rätt att välja mellan lokal och EU-lagstiftning och då kommer konsumenterna givetvis att välja den lag de känner till, det vill säga den lokala.

EU-kommissionen tror att lagen skulle öka e-försäljningen med 26 miljarder Euro. Ni verkar tycka att detta är alldeles för lite och att lagen borde aspirera efter mycket mer?

Annons

Det bor cirka 495 miljoner människor inom EU. Vi tror att siffran 26 miljarder Euro på sikt är för låg om det införs en fungerande gemensam köplag. Nuvarande förslag bedömer vi dock inte tillföra några större summor, i varje fall inte ur ett rent nordiskt distanshandelsperspektiv. Av naturliga skäl känner vi inte till hur situationen ser ut i södra Europa.

Ni pratar om att lagen skrivits för att fungera parallellt med nationella lagar och att detta gett upphov till otydliga och vida beskrivningar. Tror ni att lagen går att rädda i nuvarande form eller måste den skrivas om helt?

Lagen är en kompromiss som verkar ha tagits fram snabbt och med avsikt att inte inkräkta på nationell lagstiftning. Vi tycker avsikten är bra men att verkställandet mer påminner om ett arbetsdokument än en färdig lagstiftning.

Har vi tolkat ert remissyttrande rätt om vi påstår att ni hellre skulle vilja ha en stark europeisk köplag som inte kan åsidosättas och som står helt på egna ben?

Ja.

Vad är nästa steg gällande detta lagförslag?

Nu har vi granskat lagen och lämnat ett remissyttrandet till Justitiedepartementet. Nästa steg blir att tillsammans med Ehandel.se samla in fler synpunkter på lagen från berörda näringsidkare och därefter bilda opinion i de viktigaste frågorna.


 

Vi tackar Stefan för att han tog sig tid att svara på våra frågor. Hela deras remissyttrande finner ni här (.pdf).

I lagförslaget används formuleringar som en e-handlare aldrig skulle komma undan med i sina köpvillkor. Vad sägs om att bara tillåta normala och förnuftiga personer i våra nätbutiker? Ur deras remissyttrande:

"3) Artikel 58 stycke 3.
Sammanfattning: Om inget annat följer av punkterna (…) ska avtalet tolkas som en normal och förnuftig person skulle tolka det.

Följder: Vad som är en normal och förnuftig person vid distanshandel över gränserna i alla EU-länder är en hopplös definition som lämnar för mycket osäkerhet åt lokal tolkning."

Ni kan läsa mer i Ehandel.org:s artikel som behandlar deras remissyttrande och där ni även finner en länk till lagförslaget i sin helhet.

Annons