Elgigantens ägare utreds för brott mot konkurrensregler

Inleder utredning efter oanmäld inspektion.

Den Europeiska frihandelssammanslutningen, EFTA:s övervakningsorgan ESA har inlett en utredning mot Elgigantens ägarbolag Elkjøp Nordic AS för eventuellt brott mot Europeiska ekonomiska samarbetsrådets (EEA) konkurrensregler.

Dessutom utreds den norska verksamheten, Elkjøp Nordic AS, och den brittiska ägarens norska gren Dixon Stores Group Retail Norway AS av samma orsaker.

Annons

Bakgrunden är en oanmäld inspektion i Elkjøps lokaler i juni 2021. Nu har man tittat på den elektroniska data som samlades in vid tillfället och beslutat sig för att inleda en omfattande utredning.

"Gör vårt bästa"

ESA misstänker att Elkjøp har säkrat exklusiv tillgång till särskilda elektroniska varor, samtidigt som konkurrenterna har nekats tillgång till dem. Något som alltså skulle kunna strida mot konkurrensreglerna.

Vi försöker självklart att följa lagar och regler och gör vårt bästa för att bistå ESA i deras utredning, säger Madeleine Schøyen Bergly, kommunikationschef för Elkjøp Norge, i ett uttalande.

Exakt hur lång tid utredningen kommer att pågå framgår inte. ESA skriver bara att det beror på en rad olika faktorer, som hur komplext ärendet är samt bolagens samarbetsvilja.

ESA ansvarar för att EEA:s konkurrensregler efterföljs i Norge, Lichtenstein och på Island. Utredningen berör således inte Elgiganten i Sverige, utan gäller den norska marknaden.

Annons