Emma S. ökar med 58 procent – snuddar vid 50 miljoner

Största tillväxten i återförsäljarnas nätbutiker. 

Som en mer personlig service till kunderna. Så beskrev entreprenören Emma Wiklund, som står bakom skönhetsmärket Emma S, den egna e-handeln när vi skrev om den för ungefär ett år sedan. 

Planen var då att hennes skönhetsföretag skulle omsätta 45 miljoner kronor under helåret 2018. 

Annons

LÄS ÄVEN: Emma S mot 45 miljoner med personlig e-handelsservice

Nu står det klart att det målet nåddes med råge. Emma S omsatte under 2018 48 miljoner kronor, vilket innebär en ökning på drygt 58 procent. Samtidigt fick företaget till ett resultat på 6 miljoner, vilket kan jämföras med 1,3 miljoner året innan. 

- Omsättningsökningen drivs av lansering av Emma S hos nya återförsäljare i Sverige och Danmark samt lansering av nya produkter. Vi ser överlag också en tillväxt hos befintliga återförsäljare. Resultatökningen är i huvudsak driven av den ökade omsättningen och ännu bättre hävstång på våra fasta kostnader, men även löpande arbete med att förbättra bruttomarginal samt fokus på att undvika onödiga kostnader, säger Emma Wiklund, som är vd för Emma S.  

Vilken betydelse har företagets egen e-handel haft? 

- Vår egna e-handel är förhållandevis liten och står bara för cirka tre procent av vår försäljning, men växte med dryga 50 procent under 2018. Vi ser att vi har ännu större tillväxtpotential. Hos våra återförsäljare och i deras e-handelskanaler så ser vi att det är där den största tillväxten sker. 

Emma S produkter säljs i dag hos återförsäljare i Sverige, Norge, Finland och Danmark, utöver den egna e-handeln. De senaste åren har företaget haft en stabil tillväxt, men under 2019 räknar Emma Wiklund med ett mindre tapp. 

- Vi tycker det är för tidigt att gå ut med några siffror redan nu, men givet att vi inte har några större nya lanseringar varken hos nya kunder eller med nya produkter i år så kommer vi att omsätta något mindre än förra året. 

Annons
Annons