ESV får fortsatt uppdrag att driva på statlig E-handel

I slutet av förra veckan meddelade Regeringen att Ekonomistyrningsverket, ESV, får i uppdrag att fortsätta främja arbetet med e-handel inom statlig verksamhet. Sedan tidigare pågår ett stort arbete med att få alla statliga myndigheter att införa e-handel och e-fakturor. Ett arbete som inte gått helt smärtfritt.

Regeringen vill att alla beställningar och fakturor inom statlig verksamhet skall hanteras digitalt. Detta arbete har övervakats av Ekonomistyrningsverket som tidigare varnat myndigheter för att omställningen till e-faktura och e-handel går alldeles för sakta. De har även varnat sig själva för att inte uppfylla kraven i tid.

Den 1 juli 2014 skulle alla svenska myndigheter med fler än 50 anställda ha gått över till digitala beställningssystem men det var långt ifrån alla som var färdiga i tid.

Annons

Vi har även rapporterat om hur dåliga system implementerats som inte alls sparat pengar, vilket var planen, utan istället gjort det krångligare och dyrare att genomföra beställningar.

80 miljoner årligen

Nu meddelar Regeringen att arbetet fortsätter med ESV som granskande myndighet för övergången till e-handel.

– E-faktura och möjligheterna till elektroniska inköpsprocesser är viktigt för att myndigheterna och staten som helhet ska kunna bedrivas effektivt. ESV har en viktig roll i att främja och stötta detta arbete så att vi har en effektiv förvaltning och bidrar till digitaliseringen av Sverige, säger it-minister Mehmet Kaplan.

Ekonomistyrningsverkets nya uppdraget ingår i regeringens satsning på e-förvaltning, där regeringen aviserar 80 miljoner kronor årligen under 2015-2018.

Det nya uppdraget innebär också att ESV ska följa upp arbetet med e-handel, inklusive användningsgrad och ekonomisk nytta.

 

Källa: Press

Annons

Annons