Ett ansikte kan förbättra din ehandel

Forskare vid Simon Frasier Universitet har funnit att kunder uppfattar ehandelssidor med ansikten på som tryggare och mer attraktiva. De har testat 90 personer ifrån Kanada, Japan och Tyskland med hjälp av frågeformulär, eye-tracking och intervjuer. Testarna använde sig av en sida, lik en designad av Sony, som de sedan gjorde små förändringar på och skapade flera versioner av.

De sidor med mest "mänsklig närvaro" i form av ansikten och bilder på människor uppfattades som genomgående varmare och trevligare. Sidor med mindre mänsklig närvaro fann deltagarna i testet kalla och tomma.

Annons

Även om det var vissa skillnader mellan de olika länderna så fann testet att mänsklig närvaro alltid gav ett varmare och tryggare intryck av sidan.

Kanadensarna föredrog det estetiska och funktionaliteten. För tyskarna så värderades funktionaliteten högst och hos japaneran så lyftes endast den känslomässiga aspekten av sidan upp.

En intressant slutsats och något som vi i Sverige kanske kan bli bättre på? I utländska webbutiker ser man ganska ofta ansikten. Det kanske är opersonliga stock-bilder på överdrivet glada människor, men om det ökar konverteringen så varför inte? I och med webb 2.0 ser man ganska ofta en liten ruta där personen bakom sidan presenterar sig med bild. Detta kanske är något för alla ehandlare att ta till sig.

Källa

Annons