Search
Search
Close this search box.
ANNONS

EU har en ny plan för att dubbla E-handeln

EU har en ny plan för att dubbla E-handeln
Picture of Julius Gunnilstam

Julius Gunnilstam

Dela artikeln:

ANNONS

Detta meddelade EU-kommissionen igår i ett förslag som innehåller 16 åtgärder. Tanken är att dessa skall hjälpa till att dubbla e-handeln inom EU fram till 2015. Vi har inte hunnit gå igenom hela rapporten med det korta namnet "A coherent framework for building trust in the Digital Single Market for e-commerce and online services" men den nya planen ska jobba för att:

  • underlätta gränsöverskridande tillgång till produkter och innehåll
  • lösa problem med betalning och leverans
  • hjälpa fler att få tillgång till snabbt internet
  • behandla frågan om konsumentskydd och information
  • hjälpa tvistlösning och borttagning av olagligt innehåll

"Internet-Europa är fortfarande ett lapptäcke av olika lagar, regler, standarder och metoder, ofta med liten eller ingen samverkan," säger rapporten.

"Detta hindrar utvecklingen av online-tjänster och underminerar förtroendet hos befintliga eller framtida användare på både utbuds-och efterfrågesidan. Brist på kunskap om de rättigheter, gällande lagar och regler och de möjligheter som den digitala ekonomin erbjuder förstärker motviljan att omfamna den. De praktiska svårigheter i samband med gränsöverskridande transaktioner (betalningar, leveranser, tvistlösning, risk för missbruk) avskräcker människor från att dra full nytta av Internet för att köpa eller leverera sina varor och tjänster. "

Rapporten nämner även Sverige som ett exempel där internetekonomin är på frammarsch och där den 2015 skulle kunna stå för en stor del av landets tillväxt och nya jobb.

Stora vinster om E-handeln vinner mark

Det känns även som att dessa nya förslag på åtgärder har en koppling till den nya köplag inom EU som just nu är under remiss. Där t.ex. Svensk Handel och andra remissinstanser skall ge sin syn på lagen innan den 16 januari. Detta lagförslag har dock mött motstånd ifrån e-handlare, precis som tidigare lagförslag.

"Mer e-handel kommer att generera påtagliga fördelar för konsumenterna som lägre priser, ökat utbud och bättre kvalitet på varor och tjänster, tack vare gränsöverskridande handel och lättare att jämföra erbjudanden. Den totala vinsten för konsumenter skulle vara cirka 204 miljarder Euro (1,7% av Europas BNP) om e-handeln nådde 15% av detaljhandeln och om hinder för den inre marknaden togs bort"

Enligt rapporten står e-handeln för 3,4 procent av detaljhandeln inom EU. Detta vill nu kommissionen lyfta till 6,8 procent, 2015. Vi är givetvis positiva till att EU försöker skynda på e-handelns tillväxt men samtidigt minns vi snedstegen i tidigare lagförslag. Vilket minskar förtroendet för att alla åtgärder kommer att vara positiva för oss e-handlare.

Det är dock självklart kul att höra hur EU-kommissionen ser e-handelns potential och är redo att jobba för att e-handeln skall bli mycket större och gränsöverskridande.

 

Källa: europa,
internetretailer

Search

Nyheter

Tjänster

Om Ehandel

Nyhetsbrevet som håller dig uppdaterad!