EU:s miljardplan ska lösa bristen på halvledare: ”Ritar om spelplanen”

"Vi kan inte förlita oss på ett enda land".

Bristen på halvledare, som drabbat både handeln och andra delar av samhället, har knappast undgått någon. Nu tar EU ett krafttag för att lösa problemet. EU-kommissionen har lagt ett förslag om en rättsakt som ska göra unionen ledande på området.

Närmare bestämt är planen att den ska se till att “EU har de verktyg, den kompetens och den tekniska kapacitet som krävs för att bli ledande på detta område utöver forskning om och teknik för utformning, tillverkning och förpackning av avancerade chipp, så att EU:s tillgång på halvledare säkras och beroendeförhållanden minskas”. Det framgår i ett pressmeddelande.

Annons

Totalt ska EU och “internationella partners” investera över 43 miljarder kronor i allt från forskning till produktion. Målet är att dubbla EU:s marknadsandel på området så att den uppgår till 20 procent till år 2030.

Rättsakten om europeiska halvledarchipp kommer att rita om spelplanen för den europeiska inre marknadens globala konkurrenskraft. På kort sikt kommer den att öka vår motståndskraft mot framtida kriser genom att göra det möjligt för oss att förutse och undvika störningar i leveranskedjorna, säger EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen i en kommentar.

Och på medellång sikt kommer den att göra Europa till en industriledare inom denna strategiska bransch. Med rättsakten om europeiska halvledarchipp banar vi väg för investeringar och strategin. Men nyckeln till framgång ligger i händerna på Europas innovatörer, våra forskare i världsklass, de som har fått Europa att blomstra under årtiondena.

Utöver satsningen, som alltså ska säkra tillgången till halvledare på sikt, uppmanas EU:s medlemsländer med omedelbar verkan att inleda ett tätare samarbete med varandra. I pressmeddelandet talas det om en “samordningsmekanism” som bland annat ska övervaka tillgången på halvledare och förutse efterfrågan och eventuella brister.

Tanken är att länderna ska snabbt och gemensamt i den händelse att en krissituation uppstår.

Chipp är nödvändiga för den gröna och digitala omställningen – och för den europeiska industrins konkurrenskraft. Vi kan inte förlita oss på ett enda land eller ett enda företag för att säkra tillgången. Vi måste göra mer tillsammans – inom forskning, innovation, utformning, produktionsanläggningar – för att göra Europa till en stark central aktör i den globala värdekedjan. Det kommer också att gynna våra internationella partner. Vi kommer att samarbeta med dem för att undvika framtida problem med tillgången, säger Margrethe Vestager, verkställande vice ordförande med ansvar för ett Europa rustat för den digitala tidsåldern.

Annons