Experter varnar inför nya lagen på söndag – handeln dåligt förberedd

"Kan tvingas böta 4 procent".

På söndag är det dags. Då träder den nya konsumentköplagen i kraft och flera experter menar att detaljhandeln är dåligt förberedd.

Trots att lagen snart börjar gälla är det många företag som ännu inte sett över att sina köpvillkor och rutiner uppfyller reglerna, säger Anna Ersson, advokat på advokatfirman Delphi och expert på konsumenträtt.

Annons

Hon får medhåll av Derya Kulbay, jurist på Lexly:

De bolag som inte följer de nya lagarna kan tvingas böta 4 procent av bolagets årliga omsättning - precis detsamma som gäller för GDPR-lagstiftningen. Jag upplever att kunskapen om den nya lagstiftningen och hur det påverkar den egna verksamheten är förvånansvärt låg - det är hög tid nu att som företagare sätta sig in i vad som gäller.

Bland annat införs en rad nya regler för reklamationer. En av dessa är att presumtionstiden för att fel som fanns vid köp, förlängs från sex månader till två år. Det innebär att företagen tvingas ta ett större ansvar för produkternas livslängd.

Det innebär en stor förändring i reklamationshanteringen för många företag. Dessutom behöver företag som erbjuder olika typer av garantier se över dessa så de faktiskt innebär att konsumenten får bättre villkor än vad som följer av lagen, säger Anna Ersson.

En annan nyhet är att digitalt innehåll, även det där personuppgifter används som betalningsmedel, kommer att regleras.

Företag som säljer digitala tjänster och digitalt innehåll behöver komma in i rätt konsumenttänk. Till exempel kan personuppgifter komma att ses som betalningsmedel vilket gör att innebörden av “gratis appar” i Appstore förändras. Och företag som säljer varor där mjukvaran uppdateras löpande, som exempelvis en smartphone, har en skyldighet att se till att mjukvaran kan uppdateras så att produkten håller längre, säger Derya Kulbay.

"Tyvärr lyckades man inte"

Värt att nämna är också att lagstiftningen kan se lite olika ut på olika platser inom EU, vilket försvårar omställningen ytterligare för de företag som verkar på flera olika marknader internationellt.

Har man som företag verksamhet i flera EU-länder gäller det dessutom att vara uppmärksam på lokala skillnader. EU:s medlemmar väljer nämligen själva hur direktiven ska tolkas, och därför kan lagstiftningen se olika ut i olika länder, säger Derya Kulbay.

Annons

Och att det finns delar som är öppet för tolkning, ser Delphi som ett misslyckande.

Tyvärr lyckades man inte nå fullständig harmonisering inom EU, vilket vi hoppades på. Det hade underlättat för alla företag som säljer på flera marknader inom EU, säger Anna Ersson.

Annons