Explosion av hemleveranser – NMT bygger miljövänlig terminal

Terminalen ska hantera all e-handel och distribution.

Med en golvyta på 4 646 kvadratmeter kommer terminalen kunna hantera all e-handel och distribution på en och samma plats. Det är potentialen inom e-handel och därmed det växande behovet av hemleveranser som har gjort att NTM investerat i terminalbygget för koncernens distributionsbolag Svensk Hemleverans räkning.

Terminalen blir en språngbräda och ett incitament för att visa att vi är en attraktiv och konkurrenskraftig aktör. Det här är första gången vi, i egen regi, bygger något av den här magnituden, säger Andreas Löfgren, fastighetschef för NTM-koncernen, i ett pressmeddelande.

Annons

I dagsläget så är det mer än 100 000 tidningar, 3000 brev samt 4000 paket per dag som går via terminalen. Paketen är prognostiserade att växa till cirka 20 000 paket per dag år 2025.

Terminalen är en utbyggnad av befintlig tryckerifacilitet för Pressgrannar. Platsen är strategiskt vald med tanke på  närheten till E4 vid Torvinge i Linköping.

Vi tar nu ställning till att Linköping, som distributionsnod, är på frammarsch och att vi inom NTM koncernen tror starkt på Svensk Hemleverans fortsatta utveckling. I linje med koncernens uppdrag, som aktör i det lokala samhället, drivs projektet med lokala entreprenörer med syfte att främja arbetsmarknaden lokalt och för att minska transportsträckorna. säger Andreas Löfgren.

Terminalen planeras vara färdig att tas i drift i november 2022.

Projektet utgår från ett antal miljömål.

Så långt det är praktiskt möjligt ska byggnadsmaterial tillvaratas för senare användning, miljöfarligt avfall skall separeras från övrigt avfall, inga miljöfarliga material ska byggas in och utsläpp av emissioner från arbetsmaskiner ska vara så låga som möjligt.

Man tänker också producera egen el på taket.

En solcellsanläggning om 500 kilowatt täcker hela taket och elen som produceras kommer främst gå till att ladda Svensk Hemleverans elbilar samt de eltruckar som används i verksamheten. Detta är i led NTM Fastigheters hållberhetspolicy samt Svensk Hemleverans mål att gå mot en fossilfri fordonsflotta.

Annons

Annons

Prenumerera

Du missar väl inte vårt nyhetsbrev?

Tack!