Expressfrakt får kalla handen när Svanenmärket lanseras i e-handeln

"Expressfrakt kommer aldrig att bli Svanenmärkt".

“Klimatsmart frakt”, “klimatkompenserad leverans” och “miljövänlig transport”. Budskapen i landets e-handelscheckouter kan lätt uppfattas som förvirrande för konsumenter som vill välja ett så hållbart fraktalternativ som möjligt. Men nu kan en ljusning vara på väg. Nordisk Miljömärkning har nämligen tagit ett beslut om att ta fram en Svanenmärkning för e-handelsfrakt. Tanken är att märkningen ska synas i checkouten vid de fraktalternativ som uppfyller kraven för att använda sig av loggan.

Jag är jätteglad att vi nu har ett beslut om att ta fram kriterier för att få en sådan här märkning, säger Sara Bergman, kriteriechef på Miljömärkning Sverige och projektledare, till Ehandel.

Annons

Inkommande transporter ingår ej

Idén om en Svanenmärkning för e-handelsfrakt kom till för ett par år sedan och nu har en förstudie till projektet pågått i ett och ett halvt år. Sedan beslutet togs om att faktiskt etablera den nya märkningen, har ett internt projektteam tillsatts för att ta arbetet vidare.

Det blir logistikoperatörerna som blir licensägare så det är de som kommer att behöva säkerställa att de uppfyller kraven. Om man gör det kan operatören i fråga välja att söka och klarar de kraven får de rätten att använda Svanenmärket som kommer att kunna synas i e-handlarens checkout.

Utöver att det kan vara svårt för konsumenterna att identifiera vilka fraktalternativ som är mest miljövänliga, så är det inte heller helt lätt för e-handlare att veta vilka alternativ de ska lyfta fram i checkouten. Enligt Nordisk Miljömärkning har behovet av tydlighet ökat i takt med att e-handeln har vuxit och allt fler fraktalternativ dykt upp.

Svanenmärkningen är som bekant till för att hjälpa konsumenter att göra mer klimatsmarta val, och med e-handelns framfart har konsumenter blivit transportköpare på ett helt annat sätt än tidigare, vilket Nordisk Miljömärkning också menar har ökat behovet av märkningen.

Märkningen kommer att täcka både linehaul, det vill säga frakten från lagret till eventuell terminal, och last mile, den sista sträckan ut till slutkunden.

Märkningen kan bara omfatta det som transportören har rådighet över. E-handlarens inkommande varutransporter in till sitt lager omfattas därför inte, förklarar Sara Bergman.

"Inte lika resurseffektiva"

Fortfarande återstår mycket arbete innan Svanensymbolen kan börja dyka upp i e-handlarnas fraktkassor. Men en sak är redan klar; Att transporter som innebär att varorna färdas kollektivt kommer att premieras.

Expressfrakt kommer aldrig att bli Svanenmärkt, det vet vi redan i dag. Det är för att garantera att inga flygtransporter sker.

Annons

Många företag erbjuder både expressfrakt och en långsammare standardfrakt, kommer de att kunna få märkningen då?

Den långsammare standardfrakten har alla möjligheter att klara kraven och bli märkt, men de snabbare leveranserna kommer inte att kunna ingå för de är inte lika resurseffektiva.

Vi frågar Sara Bergman hur man ska mäta vad som är mest hållbart av en expresstransport med till exempel cykel eller elbil eller en långsammare transport med ett fossildrivet fordon. Svaret blir att även om det kan finnas tillfällen då den snabba leveransen är mer miljövänlig, till exempel när lagret ligger nära konsumenten, så är de snabba leveranserna i regel mindre klimatsmarta.

Det är när transportsystemet stressas som det blir ohållbart. Ett optimerat transportsystem kan absolut vara klimateffektivt. Men tid är en viktig faktor för en total hållbarhet och även för att kunna växla över från däck till tåg. Vi kommer att behöva arbeta vidare med frågan i kriterieutvecklingen, säger hon.

Så fort ett antal kriterier är framtagna kommer Nordisk Miljömärkning att skicka ut dem på remiss, något som är tänkt att ske under det andra kvartalet nästa år. Sen ska remissvaren samlas in och eventuella justeringar genomföras innan ett slutligt beslut kan tas. Hösten 2022 förväntas de färdiga kriterierna - och därmed den nya Svanen-märkningen - vara på plats.

Annons