Få e-handlare följer nya reglerna – kan leda till miljonböter

"Många kommer få svårt att tillämpa lagen".

Rea-fester och röda prislappar har under flera år kommit med larm om bluff och båg. Aktörer som höjer sina priser kort innan exempelvis Black Week för att rabatten ska se större ut än vad den egentligen är. Eller tillfällen där varan nyligen varit ännu billigare än under den nya rea-perioden.

För att göra det här tydligare ska handlare hädanefter redovisa vad som har varit det lägsta priset under de senaste 30 dagarna. Men många har missat en detalj, som blev känd nu i början av oktober.

Annons

Samtidigt som man redovisar det lägsta priset under de senaste 30 dagarna har eventuella rabatter fortfarande jämförts mot det ordinarie priset. Men det får man inte längre göra. Konsumentverket kräver nämligen att rea-priser numer ska jämföras mot det lägsta priset under de senaste 30-dagarna. I takt med att dagarna går kan alltså jämförelsen tvingas göras mot ett glidande pris.

Jag tycker det är väldigt bra att man nu går ut med ett ställningstagande. När lagen infördes så upplevde åtminstone inte vi att det var lika tydligt exakt vad som gällde. Var ska senaste lägsta pris visas på en hemsida, när ska senast lägsta pris tillämpas och så vidare? Om det är fair eller inte kan man ju diskutera. Det ställer åtminstone otroligt höga krav på e-handlare och jag tror många, i synnerhet mindre aktörer, kommer få svårt att tillämpa lagen, säger en e-handlare som vi har pratat med om de nya reglerna.

Återigen: Det är alltså 30-dagarspriset som ska var referenspriset hädanefter. Man får helt enkelt inte ange exempelvis en procentrabatt utifrån ordinarie, eller rekommenderat pris. Men det anser man har varit otydligt, fram tills nu.

Många e-handlare har helt enkelt valt att inte kampanja samma produkt mer än en gång inom 30-dagar och då trott att man inte behöver ange senaste lägsta pris. Så är alltså inte fallet. Det kan skapa en hel del tekniska utmaningar på kort sikt. Inte minst inför Black Week, som väntar precis runt hörnet.

Att man heller inte får ange ett annat referenspris än senast lägsta pris på kategorisidor, landningssidor eller i produktkaruseller, tror jag kommer komma som en stor överraskning för många, säger e-handlaren och fortsätter:

De flesta aktörer som har implementerat senast lägst pris på sin hemsida, många verkar inte ha gjort det alls, har gjort detta genom att ha en prishistorik på produktsidorna. Oftast har då prishistoriken varit placerad en bit bort från kampanjpriset eller annat referenspris. Man har också behållit referenspriset, alltså ordinarie- eller rekommenderat pris överallt annars på hemsidan, vilket i och med Konsumentverkets ställningstagande inte längre är tillåtet.

"Vilseleder konsumenten"

Konsumentverkets ställningstagande gäller från och med den 9 oktober i år. Det har med andra ord just trätt i kraft. Och för de som inte följer regelverket kan det bli en dyr historia, då böter på upp till 4 procent av omsättningen kan delas ut.

Så här skriver myndigheten själva om beslutet att rabatter ska anges i förhållande till 30-dagarspriset:

Annons

Att beräkna prisnedsättningen utifrån ett annat pris vilseleder konsumenten genom att skapa förvirring hos denne eller genom att ta uppmärksamheten från 30-dagarspriset. Detsamma gäller om näringsidkaren på något annat sätt ger intryck av att priset är mer förmånligt än vad som följer av 30-dagarspriset.

De skriver också att 30-dagarspriset ska anges i omedelbar närhet till det nedsatta priset med en stil och storlek som är lätt att läsa - varje gång som prisinformationen visas.

Den som nu börjar fundera på huruvida man kan ange ett ytterligare referenspris, alltså exempelvis ordinarie pris, får kort och gott svaret:

Det är typiskt sett inte tillåtet.

Konsumentverkets ställningstagande gäller också samtliga marknadsföringspåståenden. Alltså under realisation, utförsäljning, slutförsäljning, erbjudande och andra liknande uttryck som kommer med prissänkningar.

"Det krävs väldigt mycket"

När vi tittar runt hos flera större e-handlare ser vi att de inte följer de här riktlinjerna ännu. Många anger inte det lägsta priset under de senaste 30 dagarna och referenspriset på kampanjer är just ordinarie pris eller rekommenderat pris. Faktum är att vi hittar fler som inte följer det nya regelverket än de som gör det.

Den bilden kommer förstås att ändras, men inte utan svårigheter för handlarna.

Som lagstiftare kan man kanske tycka att det här inte är en så stor förändring, men för oss e-handlare så innebär det många tekniska utmaningar. Det krävs väldigt mycket för att man ska klara av regelefterlevnaden, säger e-handlaren.

Annons