Fackförbunden: E-handelskunderna är redo att vänta på paketen

"Snacka om att inte värna om miljön".

Snabb leverans är inte ett måste enligt en ny rapport från Transport, Handels och Seko. Enligt undersökningen så är nämligen e-handelskunderna villiga att vänta några dagar extra om leveranserna utförs på ett schysst sätt. Vad innebär då detta?

Olika förare och olika fordon levererar paket till samma adresser, där uppemot 20 aktörer kan komma till ett område på en dag. Snacka om att inte värna om miljön. Dagens system är ohållbart och kunderna vill se förändring. De större åkerierna tar in underleverantörer som saknar kollektivavtal. De långa underleverantörskedjorna måste bort, säger Tommy Wreeth, ordförande för Transport.

Annons

Kunderna ska alltså kunna tänka sig att betala för leveransen och vänta lite extra om detta faktiskt gör den mer hållbar, socialt och miljömässigt.

E-handeln har tagit kliv mot bättre miljömässig hållbarhet vilket är uppmuntrande. Vi ser också att det som konsumenterna i högsta grad faktiskt efterfrågar är schyssta arbetsvillkor och social hållbarhet. Det är glädjande och såklart ett styrkebesked för att fler företag ska ta kliv mot social hållbarhet och schyssta villkor, och inte ha ett ensidigt fokus på miljö och klimat. Vi behöver ha ett helhetsgrepp om hållbarheten och inte avgränsa oss till det ena eller det andra, säger Linda Palmetzhofer, ordförande för Handels.

Fackförbunden efterfrågar nu ökad samordning av transporter mellan olika transportörer. De vill även se att fler anställda ska omfattas av kollektivavtal och stöd till företag för att övergå till fossilfritt. En tredjedel av transportörföretagen som körde hemleveranser hela vägen till dörr hade kollektivavtal, enligt rapporten. Och endast 17 procent av observerade budbilar kördes på el.

Enligt fackförbundens undersökning så tycker 83 procent av de tillfrågade konsumenterna att social hållbarhet och schyssta villkor för arbetarna är viktigt. 65 procent av konsumenterna ansåg samtidigt att miljömässig hållbarhet är viktigt.

Det här bekräftar att e-handeln har fortsatt utvecklingspotential, framför allt när det gäller de leveranser som görs till kunder. Vi vet att det är både klimatet och arbetstagarna som får ta mest stryk när branschen inte riktigt hänger med. Företagen behöver därför få ökat stöd för att växla om till en mer fossilfri flotta. Det kan exempelvis handla om ökad tillgänglighet till laddstolpar och en utveckling av en branschstandard för e-handelns leveranser, säger Gabriella Lavecchia, ordförande för Seko.

Rapporten i sin helhet finns att läsa via denna länk hos Transportarbetareförbundet.

Annons