Fälldes för en glömd textrad – då får anmälaren kritik

"Kan självklart bara beklaga denna lilla miss".

Future - som ligger bakom varumärken som Prestige, Dr.Zipe, Granite Eyewear och Profilglasögon - har hamnat i klammeri med Reklamombudsmannen. Anledningen är att man på sin hemsida marknadsfört Dr.Zipe som stolt sponsor till det svenska landslaget i skicross. Detta trots att varumärket, som även har en egen e-handel, gått ifrån det uppdraget i slutet av januari förra året.

Det uppmärksammades av en privatperson som genast kontaktade RO - helt i onödan enligt koncernen själva. De förklarar nämligen att allt material och bilder direkt togs bort från Dr.Zipes hemsida när samarbetet hade avslutats och säger att det rentav var de själva som avslutat det.

Annons

Annonsören har uppenbarligen lyckats glömma en liten text­rad om detta långt inne på företagets hemsida som väldigt få konsumenter besöker. Annonsören kan ju självklart bara beklaga denna lilla miss i uppdateringen av hemsidan, lyder svaret från koncernen.

De menar också att klagomålet till RO var att gå till överdrift.

Annonsören tycker samtidigt att det är viktigt att konsumenter kan och bör ha en viss grad av förståelse för att små textmissar ibland kan ske på någon av företagets olika kommunikationsplattformar samt att man vidare sätter dessa i relation till vilken grad detta är vilseledande innan man drar det så långt att man anmäler företag till Reklamombudsmannen.

"Ändrar inte bedömningen"

Men det örat vill Reklamombudsmannen inte höra på. Istället väljer man att gå helt på anmälarens linje. RO fäller därför koncernen för marknadsföringen och skriver att den är vilseledande, trots att raden endast återfunnits på koncernens hemsida och inte i varumärkets e-handel.

Reklamombudsmannen finner att en genom­snitts­konsu­ment sannolikt uppfattar påståendet ordagrant, det vill säga att annonsören är sponsor trots att så inte är fallet. Att annonsören uppgivit att textraden av misstag legat kvar efter det att annonsören avslutat sitt samarbete med skicrosslandslaget ändrar inte bedömningen.

Annons