Fler ska få köra lastbil med B-körkort – om man kör på el

Regeringen ser över reglerna för klimatsmarta leveranser.

Regeringen vill påskynda elektrifieringen av transportsektorn genom att utvidga det vanliga B-körkortet. Därför har man nu gett Transportstyrelsen i uppdrag att utforma ett försökssystem där förare kan ansöka om att få köra tyngre, miljövänliga, lastbilar med B-körkort.

Bakgrunden till beslutet är att el- och gasdrivna lastbilar ofta är tyngre än sina fossildrivna kusiner, och därmed bara får köras av förare med C-körkort och yrkeskompetensbevis. Samtidigt råder det brist på förare med C-körkort.

Annons

Regeringen har stor förståelse för att tyngden på vissa fordon kan vara ett hinder för en snabb grön omställning av transportbranschen. Med detta beslut underlättar vi elektrifieringen eftersom fler förare kommer att kunna köra tyngre elfordon, säger infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson.

Tillåtet i Danmark

Uppdraget ska redovisas senast den 8 mars 2024 och beslutet skulle kunna underlätta för flertalet transportföretag som idag använder sig av lätta lastbilar för ett stort antal godstransporter. Till exempel för paketleveranser.

Last mile-företaget Gordon, som använder tyngre ellastbilar i sin danska verksamhet sedan januari i år, är en aktör som ser positivt på beskedet.

Regeringens besked kan skapa möjligheter som underlättar arbetet med att nå vårt mål om att genomföra alla våra cityleveranser med ellastbilar inom några år, också i Sverige, säger Ali Ghoce, vd för Gordon.

Tanken är att förare som har haft B-körkort i minst två år ska kunna ansöka om att få köra el- eller gasdrivna lastbilar som väger över 3 500 kilo, vilket är den vanliga gränsen för B-körkort. Undantagen ska inte gälla lastbilar tyngre än 4 250 kilo.

Annons