För- och nackdelar med regionala e-handelsplatser

Get Elastic har gjort en analys över huruvida en internationell marknad ska täckas av ett antal landsspecifika e-handelsplatser eller om en enda internationell e-handelsplats är att föredra. Analysen leder till för- och nackdelar för båda alternativen.

En enda e-handelsplats kräver mycket mindre arbete för att underhållas och uppdateras. Det går
även att i viss mån anpassa sidan efter respektive land, såsom valutor och språk. Däremot kan inte en internationell sida ta hänsyn till kulturella skillnader, olika typer av betalningsmetoder, eller erbjuda att genomföra lokala erbjudanden. Ännu en nackdel är SEO-arbetet, som försvåras med en internationell e-handelsplats.

Annons

Vilket som är det bästa alternativet, handlar om vilket företag det gäller och hur satsningen ser ut. För att få en mer grundlig analys av vilket du bör välja, kan du läsa mer om för- och nackdelar med respektive lösning på Get Elastic, http://www.getelastic.com/the-multiple-uses-of-multistore/.

Annons