Förkorta laddningstiden, förbättra säljsiffrorna

Enligt SiteScanners undersökning tar det i snitt sex sekunder att ladda en e-handelssajt i en webbläsare för en person som besökare sajten för första gången, och med en uppkoppling på 2 Mbit per sekund. Det är åtminstone några sekunder för mycket för att kunna garantera att kunden stannar och genomför sitt köp, detta enligt siffror från en attitydundersökning utförd av Forrester i augusti 2009, skriver SiteScanner i ett pressmeddelande.

SiteScanner ställer sig frågan hur man som e-handlare undviker affärsavbrott och säkerställer att kunderna stannar på webbsidan istället för att går vidare till första bästa konkurrent? Svaret är, skriver SiteScanner, att optimera bäst och ladda snabbast.

Annons

SiteScanner tar upp ett antal punkter som man ska ha i åtanke.

För det första ska man jämföra olika webbläsare. Det kan bara göras genom att exekvera hela sajten i verkliga webbläsare och jämföra resultaten mot varandra, skriver SiteScanner. Och tillägger, att alla mätningar och tester måste göras med en lina som motsvarar normalanvändaren, vilket innebär en uppkoppling på ungefär 2 Mbit per sekund.

För det andra bör sajten alltid testas i en webbläsare innan lansering, eftersom applikationer såsom Flash och Javaskript tar mycket prestanda. Bra hållpunkter vid testning är cachning av webben, användandet av Javaskript och CSS:er samt storleken på enskilda objekt, såsom bilder och Flash.

Ett tredje tips från SiteScanner är benchmarking, för att se hur väl sajten står sig mot konkurrenternas diton. Laddningshastigheten bör rimligtvis ligga under snittet för normalanvändaren, dvs. sex sekunder.

Avslutningsvis framhåller SiteScanner vikten av att sätta upp interna målsättningar, som t.ex. hur stora affärsavbrott som är acceptabelt för verksamheten.

Annons