Förseningsavgifter förbjuds – så kan det slå mot betalbolagen

Svea Ekonomi filar på överklagan.

Konsumentverket ville pröva om förseningsavgifter för konsumentkrediter verkligen hade lagstöd. Därför drog man Svea Ekonomi till Patent- och marknadsdomstolen. Nu har domstolen givit sitt utlåtande: De förbjuder Svea Ekonomi att ta ut förseningsavgifter. Om så ändå skulle ske utgår ett vite om 2 miljoner kronor.

Men Svea Ekonomi tänker inte låta sig besegras och allt talar i dagsläget för att man kommer att överklaga domen. De menar att försenade betalningar kommer med extrakostnader för kreditgivaren. Kostnader som då måste tas ut någon annanstans.

Annons

Vi är missnöjda med domen, anser att den är fel och planerar att överklaga den, säger Mats Ihd, Svea Ekonomis bolagsjurist, till Ehandel.

Vilka konsekvenser får det här beslutet?

Som det brukar heta: För tidigt att uttala sig om. Skulle domen stå sig måste vi lägga en strategi för de förutsättningarna. Vi har ju i domstolen sagt att vår uppfattning är att kreditgivare kommer att på något sätt kompensera sig vilket skulle gå ut över hela konsumentkollektivet. Vår bedömning är att KO gör konsumenterna som grupp en otjänst.

LÄS ÄVEN: Svea Ekonomi slår tillbaka: ”Orättvist och lite lustigt”

"Kommer bli tydligare"

Konsumentverket i sin tur är nöjda med utfallet och hoppas nu även att övriga kreditgivare ska tvingas att sluta ta ut förseningsavgifter.

Det kommer, om domen står sig, att bli tydligare för den enskilde vad krediten faktiskt kan komma att kosta. Sen betalning drabbar heller inte den skuldsatta fullt lika hårt, säger Johanna Nyblom, processråd vid KO, i ett pressmeddelande.

Om så kommer att bli fallet återstår att se. Domen behöver fortfarande vinna laga kraft och ser ut att överklagas. Och Svea Ekonomis konkurrenter följer processen noga.

Konsekvensen kan komma att bli att vissa förseningsavgifter inte kan tas ut när konsumenter blir försenade med sina betalningar vid konsumentkrediter. Vi analyserar just nu domen och vilka effekter det kan få om den vinner laga kraft, säger Andreas Frid, Head of Investor Relations på Qliro, till Ehandel.

Annons

Hur kommer ni att göra med förseningsavgifter framgent?

Det är för tidigt att säga - analys pågår.

"Ingen påverkan på oss"

Inte heller Collector Bank vet exakt hur man kommer att göra i dagsläget, utan är i full färd med att utvärdera dagens besked.

Vi analyserar frågan för tillfället och får återkomma med eventuella kommentarer, säger Mikael Anstrin, General Manager för Walley.

Klarna, som både avvecklat och tagit strid mot "onödiga avgifter" på senare tid, vill dock inte kommentera domen i sig, då den inte påverkar dem direkt.

Klarna tar inte ut förseningsavgifter, så det har ingen påverkan på oss. Märk väl att det är skillnad på påminnelseavgifter och förseningsavgifter, säger Filippa Bolz, pressansvarig på Klarna och fortsätter:

Jag har ingen särskild kommentar till just det här beslutet. Men rent generellt finns det alldeles för mycket avgifter inom kreditbranschen som är mer eller mindre motiverade och som gör det svårt för konsumenten att förstå kostnaden av ett köp. Ju tydligare förutsättningarna är, desto bättre för både konsumenter och kreditgivare.

Annons