Forskare: Plattformarna blir allt mer specialiserade

"Jag tror vi får se fler blandformer".

Amazon, Alibaba, Zalando och Vinted är stora internationella digitala marknadsplatser. Men historiskt sett har den onlinebaserade marknadsplatsen inte haft någon framskjuten plats i Sverige.

De senaste åren har inte minst Zalando och Amazon tagit en allt tydligare roll på den svenska e-handelsmarknaden.

Annons

Ehandel bestämde sig för att fråga Johan Hagberg hur han ser på marknadsplatsernas utveckling i Sverige. Han är professor i företagsekonomi vid Göteborgs universitet – och specialiserad på detaljhandel, konsumtion och marknader.

Sverige har ju, i jämförelse med andra länder, tidigare haft ett relativt litet inslag av marknadsplatser i förhållande till den totala e-handeln. Och de marknadsplatser som funnits länge har framförallt varit inriktade på försäljning mellan konsumenter. Under de senaste åren har det blivit fler digitala marknadsplatser även på den svenska marknaden. Både internationella och svenska aktörer, säger Johan Hagberg till Ehandel.

Rör sig mot en sorts fackhandel

En annan trend är att marknadsplatserna blir allt mer specialiserade.

De kan exempelvis utgöra en del av ett företags verksamhet tillsammans med mer klassisk butiks- och e-handelsförsäljning. Det verkar på så sätt röra sig mot en ny sorts fackhandel som präglat stor del av den fysiska handeln i Sverige, senare e-handeln och numera även digitala marknadsplatser.

Hur mår då de stora marknadsplatserna som Amazon och Zalando. Jo, de är fortsatt växande, enligt Johan Hagberg.

För både Amazon och Zalando utgör marknadsplatsverksamheten en allt större del av deras totala försäljning. Zalando har uttryckt att denna del ska fortsätta öka under kommande år. Bland internationella etableringar i Sverige är Vinted, en marknadsplats för second-hand mellan privatpersoner, ett av de senare tillskotten med lansering i slutet av förra året.

En mer mixad handel

Marknadsplatsens USP ligger mycket i utbudsmöjligheterna. De som driver marknadsplatser kan locka med ett stort sortiment, medan de som säljer via dessa plattformar kan nå fler kunder. Allt fler svenskar ser också fördelar med att både sälja från en egen sajt och via en eller flera marknadsplatser, enligt Johan Hagberg.

Samtidigt har det blivit allt vanligare med kombinerade marknadsplats- och detaljhandelsmodeller. Så det behöver inte alltid vara helt tydligt när det är fråga om det ena eller andra.

Annons

Jag tror vi får se fler blandformer och att många säljer både från egen sajt och via marknadsplats och då kanske inte bara via en utan snarare flera marknadsplatser. När det gäller de handlare som kombinerar egen försäljning med marknadsplats kan det redan idag vara ganska osynligt för konsumenten om det är någon skillnad.

Annons