Förstapris till Mogul och TV4 på Microsofts .NET Awards

L4 stavas Moguls lösning som förenklat verksamheten på TV4s försäljningsavdelning. Detta genom att information från marknadssystem, ekonomisystem, bokningssystem, extranät och analysverktyg sammanförts för att ge användaren en samlad kundbild.

Med lösningen har antalet affärsprocesser minskat från tio till fem och antalet IT-system från 17 till åtta. Även manuella moment har reducerats.

Annons

.NET Awards belönar tekniska lösningar som bidrar till att underlätta för människor i vardagen.

Mogul är leverantör av webbaserade lösningar för informationshantering.

Annons