Förtroendet för E-handeln har ökat

Detta är en av slutsatserna man kan dra av den senaste undersökningen som Svensk Handel har gjort vid namn "Så handlar vi på nätet". Undersökningen baseras på webbenkäter och det är tusen konsumenter och tvåhundra e-handlare som deltagit.

Inte oväntat visar undersökningen även att e-handeln ökar, men detta visste vi redan. På fem år har e-handeln fördubblats och förtroendet för näthandeln har stigit. Nio av tio konsumenter uppger att de känner sig säkra när de handlar på nätet idag. Den yngre generationen föredrar kontokort och de äldre handlar gärna mot faktura.

Annons

Svenskarna handlar numera även på utländska sajter i stor utsträckning. Bara under 2010 ökade köpen på utländska e-handelsplatser med 67 procent.

Svensk Handels undersökning visar även på något som i alla fall vi trott men inte riktigt vetat. De som bor i storstäder är mer prisfokuserade än de på landsbygden. Nästan hälften av stadsborna anger pris som viktigaste faktor medans samma siffra för glesbygdsbor bara är 37 procent. Många på landsbygden finner det skönt att få varan hemlevererad.

En intressant siffra i undersökningen är den att en fjärdedel av de tillfrågade, oavsett var de bodde, sa att de handlade på nätet för att slippa gå i butiker.

- Även om det ännu bara är 4,5 procent av detaljhandeln som går via nätet, har internet stor betydelse för den fysiska handeln, konstaterar Svensk Handels VD Dag Klackenberg.

Med detta uttalande lutar han sig på det faktum att 90 procent av de tillfrågade i undersökningen sa att de förberedde sina köp via information på nätet.

Vi har alltså en riktigt bra utgångspunkt när vi går in 2011. Våra framtida kunder är redan på nätet, nu ska vi bara få fler att handla där också.

Källa

Annons

Annons