Värdera din e-handel – Lagervärde eller lagerskuld?

Sitter du på ett stort lager fyllt av produkter? Eller har du valt en mer småskalig väg? Du som driver en e-handel är säkerligen bekant med att det inte är helt enkelt att optimera lagret. Vid försäljning av din verksamhet riktas strålkastarna ofta mot just lagerfrågan.

Många e-handlare ser sitt lager som en tillgång. Allt som oftast finns en stor del av kassan investerad i de olika produkterna, vilket gör det lätt att betrakta lagret som en pengabinge. Men den som vill köpa din e-handel har en annan syn på situationen. Köparen ser ofta lagret som en ”skuld” i den mening att det binder kapital. En oro kan uppstå i det att pengarna som omsatts till lager kanske inte realiseras till pengar lika enkelt som det är sagt.

”När man ska sätta en prislapp på sin e-handel faller sig frågan naturligt: är lagret att betrakta som en prishöjande tillgång? Eller är det en ”skuld” som drar ner värdet?”

Nästan där!

Bli medlem eller logga in för att komma vidare.

Ehandel Plus är kostnadsfritt och ger dig som medlem exklusivt innehåll och rabatter på utbildningar, tjänster och event.

Logga in:

Bli medlem (Kostnadsfritt!)

David Vesterlund
David Vesterlund
VD på I Am Growth AB

Lämna en kommentar