Vintern kommer – e-handlare, gör er redo!

Tappet i den svenska e-handeln är remarkabelt. Minskningen på 20 respektive 11 procent i juni och juli visar tydligt på den osäkerhet inflationen för med sig, men är naturligtvis också ett steg tillbaka till en värld där även fysisk handel har en given plats. Om e-handlare vill ta igen delar av detta tapp, behöver de börja agera nu, skriver Dan Bjurman, Sverigechef för Salesforce.

Nästan där

Bli medlem eller logga in för att komma vidare.

Ehandel Plus är kostnadsfritt och ger dig som medlem exklusivt innehåll, rabatter på bland annat utbildningar, tjänster och event. Du kan också utforska all kunskap i vårt diskussionsforum tillsammans med andra e-handlare i branschen.

Dan Bjurman
Dan Bjurman

Lämna en kommentar