Framtidens E-handel: Hållbara fulfilmentlösningar för en föränderlig marknad

Få branscher har utvecklats så snabbt som e-handeln, särskilt under pandemin då den växte explosionsartat. Men branschen påverkas ständigt av snabba förändringar i konsumentbeteenden och en växande globalisering. Och det ställer stora krav på flexibla och hållbara lösningar.

När e-handeln kom på bred front var det revolutionerande, då konsumenter på mindre orter kunde få tillgång till samma utbud som fanns i städerna. Men när konsumenterna hade vant sig vid den tillgänglighet och variation som näthandeln erbjöd började kundnöjdheten i stället handla om smidigheten i att göra ett köp, så som betalning och snabba leveranser.”
säger Jonas Ahlgren, VD på Shelfless, Sverige.

Vill du också effektivisera din logistik? Läs mer här!

Utveckling som kräver flexibla lösningar

Jonas Ahlgren, som har arbetat med e-handel sedan början av 2000 talet, säger att en annan tydlig skillnad mellan nu och då är att i e-handelns tidiga dagar hade varje bolag unika produkter som var enkla att marknadsföra. Så ser det inte ut idag. I och med globalisering och den snabba utvecklingen av e-handeln försvann det unika utbudet.

Man konkurrerar med stora aktörer som kan erbjuda ungefär samma produkter, så som Amazon och andra marknadsplatser. Konsumenterna vet många gånger inte varifrån en leverans kommer.”

Dessutom ser vi nu att e-handeln går mot negativa siffror, delvis på grund av att vi jämför med tidigare väldigt höga siffror och delvis på grund av påverkan från omvärlden så som inflation, ränteläget och kriget i Ukraina. Då måste vi på Shelfless ställa oss frågan varför vi finns och vad våra kunder vill ha? Vi ser att hållbarhet är en viktig aspekt, både för e-handlarna och konsumenterna som förväntar sig ett erbjudande som ska passa dem när det gäller pris, sortiment, kvalitet, fraktalternativ och returpolicy. Vi ser även vikten av att automatisera våra lager för att kunna hjälpa våra kunder med deras låga marginaler och att få en bättre lönsamhet.

Hållbarhet i fokus

Svaret är den fulfilmentlösning som Shelfless erbjuder. I bolagets fulfilmentlager som finns runt om i Norden ryms flera e-handlare för vilka Shelfless hanterar hela logistikflödet. Som mottagning av produkter, leverans och returer – alltid med fokus på kundservice och hållbarhet, bland annat genom att minska onödig luft i paketen, minimalt spill av emballage och samordning av både transporter och inköp av till exempel förpackningsmaterial

Vi kan erbjuda både stora och små webbutiker samma fördelar som giganterna utan att de behöver investera stora summor i egna lager. Det är en skalbar lösning där våra kunder endast betalar för det som de faktiskt använder. Där vi kan hantera snabba volymförändringar och erbjuda flexibilitet när det gäller lagerkostnader. Det gör att vi hjälper våra kunder att anpassa sin lagerkapacitet efter behov och att minimera onödiga kostnader. Det möjliggör även för mindre e-handlare att kunna leverera globalt tack vare vår samordning. Detta är särskilt viktigt eftersom marknaden förändras så snabbt.” fortsätter Jonas Ahlgren.

I framtiden ser han att konsumenternas krav och förväntningar kommer att fortsätta öka där pris, utbud och hållbarhet är centrala faktorer, vilket gör att en e-handlare måste vara beredda att tillhandahålla en bredare palett av tjänster för att möta dessa krav.

Vi är övertygade om att vi har rätt lösningar och att vi kan fortsätta vara ledande inom e-handelslogistik, självklart inom Norden men även Globalt. Vi ser fram emot de möjligheter som framtiden erbjuder.” avslutar Jonas Ahlgren.