Framtidens handel är cirkulär

Nya lagar, regler, konsumentkrav och klimathänsyn kommer att förändra tillverkningen och handeln så som vi känner den idag i grunden. Om du som handlare inte är redo så kommer du snabbt att hamna på efterkälken, med ett stort förtroendekapital att jaga ikapp.

En hållbar tillväxt kommer endast kunna hända genom cirkulär handel. Men vad betyder det egentligen? Enkelt förklarat omfattar cirkularitet flera områden men i grunden handlar det om att säkerställa att produkter returneras snabbare, byts ut, repareras, återbrukas och återförsäljs istället för att kasseras. Det tillvägagångssättet förlänger produktlivscyklerna och bidrar till ett minimerat miljöavtryck – med andra ord allt det vi förknippar med hållbar tillväxt. Här kan vi på Reclaimit ge dig lite hjälp på vägen:

  • Inkludera cirkulär shopping i ditt erbjudande. Vår nya rapport ”State of Returns and Circular Shopping 2024” visar att över hälften av dagens e-handelskunder redan shoppar cirkulärt och var tionde kund planerar att öka sin cirkulära shopping under det kommande året. Det finns med andra ord en stark efterfrågan från kunder att konsumera mer hållbart och cirkulärt. Det ställer höga krav på handlare att möta dessa förväntningar.
  • Förbered dig inför kommande lagstiftningar och regleringar. Det kommer allt fler regler gällande reparationer, returer och service. Även om många av de regler som EU inför just nu, till exempel rätten till reparation, riktar sig till producenter så får de även konsekvenser för handlare. De blir nämligen skyldiga att prioritera reparationer framför byten och behöver därför ha rätt system och processer på plats som effektivt kan hantera reparationer.

    En av de mest efterlängtade förändringarna som förväntas ske är EU:s digitala produktpass som kommer finnas med produkten under hela dess livscykel och förenkla spårbarhet och främja reparationer och återbruk. Det här är ett oerhört viktigt steg i en cirkulär handel och förenklar för konsumenter att köpa och sälja begagnade varor med full transparens och historik.
  • Gör det begripligt! Förklara efterköpsprocessen och alla villkor på ett enkelt och tydligt sätt. Information som handlar om returer, reklamationer och reparationer ska inte se ut att vara skrivna av en bolagsjurist, snarare av någon som bryr sig om kundupplevelsen. Tänk på varför kunden har letat reda på just den informationen och vad kunden är där för att göra. Det ska vara enkelt för kunder att skicka tillbaka det de inte vill behålla. Det värsta för miljön är nämligen att tillverka kläder och andra varor som sedan får hänga oanvända i garderoben tills de hamnar på soptippen. Dessvärre visar vår rapport att det är ett vanligt beteende idag och anledningen är brister i både kommunikation och system för att hantera efterköpsärenden. 
  • Tillsätt en ansvarig för efterköpsprocessen. Returer, reklamationer, service, reparationer och återbruk har med e-handelns utbredning blivit allt viktigare. Men fortfarande så saknar de flesta företag någon som ansvarar för system eller processer kopplat till efterköpsupplevelsen. Tyvärr saknar även stora detaljhandelsföretag ofta ett tydligt ägarskap för de här processerna i sin ledningsgrupp. Vanligtvis innebär det att returer ses som en linjär kostnad som du måste leva med och att den personliga användarupplevelsen slutar efter att produkten har skickats. Dagens konsumenter vill däremot snarare känna att deras kundresa slutar när de är nöjda, de förväntar sig samma nivå av personifiering och service både före och efter ett köp.

Sammanfattningsvis så behöver dagens handel bli mer hållbar, både för miljöns skull och ur ett ekonomiskt perspektiv. Vi är mitt uppe i en lågkonjunktur och stora värden går till spillo på grund av bristfälliga efterköpsprocesser. 

Vi på Reclaimit är redo att staka ut vägen för framtidens cirkulära handel. Du hakar väl på? 

Läs mer här: www.reclaimit.com