Från marknadsplats till SaaS – de ska sälja e-handel till producenter

"Många har stannat i att det är för dyrt".

Hos Mylla kan lokalproducenter sälja sina dagligvaror direkt i e-handeln, utan att behöva ha en egen webbutik. Nu tar man det ett steg längre och börjar sälja "E-com-as-a-service" - alltså att man helt enkelt skapar och hanterar e-handeln för de producenter som vill ha en egen.

Kanske vill man inte samsas med andra producenter på samma plattform, eller så vill man ha närvaro på flera platser för att nå så många potentiella kunder som möjligt

Annons

Plattformen är motorn i det hela som innefattar ett tjänsteutbud som producenterna kan nyttja och betala för där E-com-as-a-service är en del. Mylla.se är en försäljningskanal men nödvändigtvis inte den enda. Svenska livsmedelsproducenter är generellt sett duktiga på att driva trafik till sina egna hemsidor men de flesta saknar möjligheter att konvertera sina följare till kunder säger Jens Thulin, grundare av Mylla, till Ehandel.

Det är här Mylla kommer in i leken. De ser att de både har plattformen, värdekedjan och kompetensen att hjälpa lokalproducenter att också bli framgångsrika e-handlare.

Vi har enskilda producenter som saknar e-handel och ändå har fler än 60 000 unika besökare per år. Många producenter som vi pratar med har övervägt att bygga egen e-handel men har stannat i att det är för dyrt att sätta upp hela logistikkedjan från scratch.

Att bredda med ett tjänsteutbud öppnar också upp möjligheten för Mylla själva att dels utöka samarbetet med befintliga producenter, men också nå de man tidigare missat.

E-handel som tjänst ger producenten en unik möjlighet att arbeta med säljdrivande aktiviteter och digital marknadsföring direkt mot slutkonsumenten. Sett ur Myllas perspektiv ligger styrkan i vårt stora nätverk av producenter. E-com-as-a-service ger oss möjligheten att växa kundbasen organiskt i takt med att vi får nya ytor ut mot slutkonsumenten.

Vilka delar sköter ni och vad sköter producenten?

Detta är en full-service-tjänst där vi hanterar hela kundresan från transaktion till orderhantering, leverans hem till kund och eftermarknad. Producenten får relevant försäljningsdata och makten att själv styra över butikens utbud, pris och grafiska manér. Samtidigt kommer tjänsten kunna nyttjas av producenter som hanterar de operativa delarna med plock, pack, leverans på egen hand.

Det verkar alltså finnas en viss flexibilitet beroende på hur mycket av arbetet man vill ta själv.

Annons

Mylla.se är en försäljningskanal, men tekniken kan användas av enskilda aktörer under ett eget varumärke. DalarnasSaluhall.se (ett påhittat exempel) skulle kunna vara en kund, som sedan har möjlighet att koppla på de logistiklösningar som vi har avtalade med olika partners med att sköta allt lokalt i sin region.

Ställer om mot SaaS

Mylla har också ett pågående pilotprojekt med tre producenter. Under fredagen förra veckan tände man upp Bärtas webbutik och de tog emot sina första order nästan direkt.

Vad blir kostnaden för de som väljer att ansluta sig?

Under det pågående pilotprojektet arbetar vi tillsammans med producenterna i att hitta en kostnadsbild som ger positiva synergier för både Mylla och producenten. Utgångspunkten är en fast grundavgift och sedan kommission på försäljningen, säger Jens Thulin.

Mylla har vuxit undan för undan via sin plattform och under 2022 ökade omsättningen från 7,3 till 10 miljoner kronor. Men även förlusten drog iväg, från -1,3 till -4,5 miljoner. Här kan dock ett fokus på tjänster som affär göra gott för marginalerna på längre sikt.

Vi har haft en långsiktig plan för att Mylla ska utvecklas till ett SaaS-bolag som med vår teknik kan skala både nationellt och på andra europeiska marknader. Detta är ett led i denna utvecklingen och genererar helt nya transaktionsbaserade intäktsströmmar som är betydligt mer skalbart än att bygga en operativ verksamhet som distribuerar livsmedel, säger Jens Thulin.

Annons