Fyra månader av depp: “Handelns svaga läge består”

“Hösten och vintern kommer att medföra utmaningar”.

Handelsbarometern är nu ute för juli månad och det är fortsatt deppigt bland handlarna. Framtidsförväntningarna ska sjunka för fjärde månaden i rad. Och det som pekas ut som orsak är omvärldsläget, inflationen och ökade inköpskostnader.

Indikatorvärdet inom butikshandeln sjunker 0,3 till 88,7, där 100 är en neutral nivå.

Annons

Den väsentliga slutsats vi kan dra från dessa siffror är att handelns svaga läge består. Butikshandlarna har en avvaktande inställning till de närmsta tre månaderna. Förväntningar på framtida försäljning sjunker i snabb takt. Hösten och vintern kommer att medföra utmaningar för stora delar av segmentet, säger Sofia Larsen, vd på Svensk Handel, i en kommentar till Handelsbarometern.

Svensk Handel mäter också e-handlares framtidstro och även om indikatorvärdet är högre (91,1) så är det samma visa inom e-handeln. Framtidstron har minskat kontinuerligt under våren och under juli sjunker värdet med 0,7.

E-handeln, likt övriga delar av handeln, drabbas när kunderna tvingas att hålla hårdare i plånboken. Vi är oroade över det faktum att förväntningarna på att anställa personal ser ut att minska. Handeln är en av näringslivets största arbetsgivare och skapar stora möjligheter för framför allt unga människor att komma i arbete, säger Sofia Larsen.

Handelsbarometern har denna månad tagit en titt på handlarnas varulager, där man jämför med mars månad.

Noterbart är att sällanköpsvaruhandeln uppger att deras lager behöver minska, medan situationen är den motsatta inom dagligvaru- och partihandeln, där fler behöver fylla på sina lager, skriver Svensk Handel.

Annons