Glädjesiffrorna för e-handeln: ”Mest positiva vi sett”

Räntetoppen är nådd, då ser branschen ljuset.

Efter att e-handeln lagt ett dystert 2023 bakom sig är det nu dags att blicka framåt mot ett förhoppningsvis ljusare 2024. Hittills är i alla fall tongångarna betydligt mer positiva.

Det framgår inte minst av Svea Banks undersökning E-handelsläget, där 514 svenska e-handlare deltagit. Och hela tre av fyra svarar att de tror på tillväxt under årets första kvartal.

Annons

Tilltron till marknaden har blivit starkare, vilket är glädjande att se. Utfallet för Q1 2024 är det mest positiva vi har sett på länge. Än har det inte skett några räntesänkningar, men sviten av höjningar är bruten. Det är sannolikt en av anledningarna till att både e-handlare och konsumenter vågar se ljusare på 2024, säger Emma Lindgren, expert på konsumtion och digitalisering på Svea Bank, i en kommentar.

Endast 5 procent av de tillfrågade tror på en negativ tillväxt under perioden. Det är en halvering av förra årets siffror.

Samtidigt säger över hälften, 57 procent, att konsumenternas köpkraft är det som kommer att ha störst negativ påverkan på tillväxten. Men oron är betydligt lägre nu, jämfört med samma period 2023. Faktum är att antalet e-handlare som oroar sig över ränteläget och inflationen har minskat med hela 13 procentenheter.

"Strategisk optimism"

De optimistiska vindarna gör också att e-handlarna ska gasa mer än bromsa för att nå lönsamhet under Q1. Många, 37 procent av de svarande, kommer därför att satsa lite extra på marknadsföring i sociala medier och influencersamarbeten. Därefter, med 36 procent av svaren, kommer utveckling och inköp av nya produkter.

Vi ser överlag en strategisk optimism och vilja bland e-handlarna att satsa på sin verksamhet detta kvartal. Det viktiga här blir att positionera sig för en hållbar tillväxt där lönsamhet är fokus – att satsningarna ligger i linje med de långsiktiga affärsmålen, säger Emma Lindgren.

Trots en betydligt mer positiv trend uppger dock var fjärde e-handlare att de ser ett behov av att skala ned kostnader eller verksamheten.

Topp fem: de mest positiva e-handelsbranscherna
1. Byggvaror / trädgård
2. Skönhet / Hälsa (produkter, smink, hudvård, etc)
3. Begagnat / Vintage (kläder, möbler, prylar, etc)
4. Tjänster (PT, psykolog, service, kurser, behandlingar resor, etc)
5. Dagligvaruhandel (mat, apotek, hälsokost, etc)

Har verksamheten varit lönsam de senaste tre tre månaderna?
1. Ja, 56,7%
2. Nej, 39%
3. Vet ej, 4,3%

Annons

Hur tror du att tillväxten kommer vara för er under Q1 2024?
(2023 års siffror inom parentes)
1. Mycket stark, 2,7% (1,4%)
2. Stark, 23,1% (20,5%)
3. Svag, 48,7% (44,9%)
4. Ingen tillväxt, 20% (23,7%)
5. Negativ tillväxt, 5,4% (9,4%)

Vad kommer att ha störst negativ påverkan på er tillväxt under Q1?
(2023 års siffror inom parentes)
1. Rådande köpkraft hos hushållen, 56,8% (66,5%)
2. Räntor och inflation, 43,2% (56,3%)
3. Priset på utländsk valuta/svag krona, 30,9% (N/A)
4. Hårdare konkurrens, 23% (19,6%)
5. Minskad efterfrågan på produkt/tjänst, 22,4% (12,5%)

Annons