Global träbrist drabbar svensk e-handel: ”Extremt hög efterfrågan”

Priset upp 300 procent.

Redan tidigare i år gick branschorganisationerna Svenskt Trä och Skogsindustrierna ut och varnade för en brist på svenska trävaror. Under pandemiåret 2020 hade många andra länder svårt att leverera trävaror, och även om Sveriges produktion är fortsatt hög räcker den inte till för att tillgodose den globala efterfrågan.

Christian Nielsen, marknadsanalytiker av trävaror på de båda branschorganisationerna, säger till Ehandel att situationen är fortsatt ansträngd. Bakgrunden är att många av de länder som brukar exportera stora mängder trä drog ner på sin produktion i samband med att pandemin slog till förra året. I månader höll flera anläggningar helt stängt eller drevs med begränsad kapacitet. Sedan slutet av förra sommaren fungerar den globala produktionen av trävaror så gott som normalt igen, men branschen kämpar fortfarande med att ta igen det glapp som uppstod.

Annons

"Fortsatt låga lagernivåer"

Samtidigt har många ägnat pandemin åt byggen och renoveringar, varför efterfrågan har skjutit i höjden.

Efterfrågan är starkare än väntat även om man jämför med innan pandemin, säger Christian Nielsen till Ehandel.

I Sverige, som är världens tredje största exportör av trävaror efter Ryssland och Kanada, har produktionen i stort sett rullat på i oförändrad hastighet. Men den globala efterfrågan har fått effekt på priserna.

I USA är till exempel priset på trä just nu 300 procent högre än i januari 2020. Marknaden har inte haft tid att komma ikapp. Nu gäller det att komma ikapp med balansen för vi ser fortsatt låga lagernivåer i kombination med hög efterfrågan.

Som alltid i en marknadsekonomi är det förstås den som är villig att betala mest som får den eftertraktade varan, och ofta finns den köparen utanför Sverige. Under 2020 ska Sverige ha ökat sin exportandel av trävaror från cirka 70 till 75 procent.

"Har goda relationer"

Men han understryker att det trots den globala konkurrensen hela tiden har funnits tillgång till trävaror även för aktörerna på hemmaplan i Sverige. De måste dock vara beredda att betala ett marknadsmässigt pris, vilket förstås försvåras av att priset just nu är “väldigt högt och väldigt rörligt”, som Christian Nielsen uttrycker det.

Bilden känns igen av Mestergruppen, där XL-Bygg, Bolist och Järnia ingår.

Efterfrågan på virke är rekordhög, inte bara här i Sverige utan även på global nivå. Den globala efterfrågan på virke påverkar prissättningen och inköpspriserna vilket också avspeglar sig i prisbilden gentemot konsument, säger Daniel Belmonte, inköpsdirektör på Mestergruppen.

Annons

Mestergruppens storlek gör dock att de har en fördel i den globala huggsexan om det material som finns tillgängligt, menar Daniel Belmonte.

Vi har goda relationer med våra leverantörer och är en stor aktör vilket är positivt när det gäller att få loss virke och vi har ett bra inflöde av virke. Samtidigt gör den extremt höga efterfrågan, både bland proffskunder och hemmafixare, att det är en utmaning att tillgodose behovet just nu.

Annons