Glömde skriva ”gäller endast ordinarie pris” – fälls efter 50%-miss

"Kunde ha förtydligats".

"50 procent rabatt" följt av "på din första kasse" i mindre bokstäver. Det budskapet fanns att ta del av i ett direktreklamutskick från Dagab Inköp & Logistik AB gällande e-handelsföretaget Middagsfrid.

Utskicket utlovade 50 procents rabatt på valfri kasse hos Middagsfrid, men en kund som försökte använda sig av erbjudandet märkte snart att det bara gällde ordinarie pris, och inte på företagets “prova på”-erbjudanden. Kunden försökte klicka hem en test-kasse värd 645 kronor och fick då upp att priset som skulle betalas var 472 kronor. Vilket alltså är 50 procent av 945 kronor, som är kassens ordinarie pris.

Annons

Inte okej, tyckte personen i fråga, som valde att anmäla reklamen till Reklamombudsmannen, RO.

Anmälaren tycker att det ska bli 50 procent på prova-på-priset vilket då skulle vara 323 kronor. Enligt anmälaren står det ingenstans att rabatten endast gäller på ordina­rie pris, återger RO.

Ska se över rutinerna

Dagab Inköp & Logistik AB har framfört till RO att de inte har avsett att vilseleda konsumenten, men att det står i företagets allmänna villkor att det inte går att kombinera olika uppstartserbjudanden. Företaget säger sig dock ha förståelse för att den anmälda reklamen i sig kan uppfattas som att rabatten gäller alla kassar på hemsidan.

Villkoren för erbjudandet kunde alltså ha förtydligats. Annonsören avser därför att se över de interna rutinerna och se till att liknande marknads­föring förtydligas. Erbjudandet är inte längre tillgängligt, skriver man till RO.

Även RO menar att reklamen inte har varit tillräckligt tydlig och väljer nu att fälla e-handlaren.

Reklamombudsmannen konstaterar att den marknadsförda produkten är en matkasse. Reklamombudsmannen finner att en genomsnittskonsument sannolikt uppfattar reklamen som att erbjudandet om 50 procent rabatt avser sam­tliga av annonsörens matkassar. Vidare konstaterar Reklamombudsmannen att reklamen saknar informa­tion om att erbjudandet inte går att kombinera med andra erbjudanden. Reklamen strider därför mot artikel 5 i ICC:s regler.

Annons