Guldbrev döms för lockpriser och nedräkning – hotas med 8 miljoner

"Kände sig lurade".

Att sälja sitt guld till Guldbrev blev ingen gyllene historia, för ett antal konsumenter som därför valde att anmäla till Konsumentverket. En av anledningarna var det pris Guldbrev skyltat med i sin marknadsföring.

Det var också det Konsumentombudsmannen reagerade på och det resulterade i en prövning i Patent- och marknadsdomstolen. Och efter att ha prövat de åtta huvudpunkter som KO lyft fram som vilseledande valde man att hålla med.

Annons

Många konsumenter anmälde företaget till Konsumentverket. De var missnöjda och kände sig lurade av företaget. Därför välkomnar vi domstolens beslut att företaget bland annat måste sluta använda vad som kan beskrivas som lockpriser i sin marknadsföring, säger Gunnar Wikström, processråd vid KO.

Guldbrev får nu ett vite på en miljon kronor per punkt, totalt åtta miljoner kronor, om bolaget. Bland annat måste företaget sluta använda sig av begreppet "prisgaranti" i sin marknadsföring och slopa tidtagaruret i densamma. Skulle så inte bli fallet väntar alltså dryga böter.

Man får heller inte påstå att tjänsten är gratis, eller att konsumenterna har ångerrätt. Det kostar nämligen att få tillbaka sitt guld om konsumenten inte accepterar budet.

Vid skrivande stund var nedräkningen på Guldbrevs hemsida inte borttagen.

Annons