Hade otydlig rea på CDON – då fälldes båda: ”Vilseledande”

"Anmälan saknar grund".

Rea på rekommenderat pris är nog inte främmande för någon som någon gång handlat på nätet. Det är något som används på flera håll i handeln och får det påstått rabatterade priset att se ännu bättre ut i konsumenternas ögon.

Vi har tidigare skrivit om en rad fall där företag blivit stämda och fällda av Patent- och marknadsdomstolen, för att ha jämfört sina priser med ett rekommenderat pris. Vi har tidigare även pratat med Konsumentverket för att ta reda på vad som gäller.

Annons

Det finns inget hinder mot att presentera sitt försäljningspris tillsammans med ett rekommenderat pris så länge det rekommenderade priset är ett pris som faktiskt tillämpas på marknaden i en hygglig utsträckning, sa Niclas Ernebratt, jurist på Konsumentverket, till Ehandel då.

Det får dock enbart presenteras som en ”neutral jämförelse” vilket innebär att några rabattsatser (procent eller summa) inte får framgå. Detta då det lätt kan ge intryck av att det rör sig om en prissänkning jämfört med butikens tidigare ordinarie pris.

LÄS ÄVEN: Konsumentverket vs. e-handlarnas ”rekommenderade priser”

Så för att vara på den säkra sidan skulle man kunna säga att handlare ska vara försiktiga med att använda sig av ett rekommenderat pris i anslutning till en rabattsats. Detta eftersom "rek. pris" bara är ett pris som leverantörer föreslår, och som inte garanterar att produkten i fråga faktiskt har sålts till det rekommenderade priset. Det säkraste sättet är att hänvisa sin realisation till ett pris man tidigare sålt produkten för. Men har man koll på att det rekommenderade priset faktiskt används på marknaden "till en viss mån", så behöver det inte vara fel att hänvisa till det.

Något som e-handelsföretaget Teknikproffset menar att man hade koll på när företagets rea-kampanj anmäldes till Reklamombudsmannen.

"Ser all­varligt på på det här"

Närmare bestämt handlade anmälningen om att Teknikproffset sålde spelkonsolen Nintendo Switch på Cdons marknadsplats till ett rea-pris. Enligt kampanjen såldes produkten till ett 30 procent lägre pris - det nya priset var 3499 kronor och direkt under det nya priset stod det: ”Rekom­men­d­erat pris: 4999 kr” och ”4999 kr” var överstruket i bilden.

Enligt anmälaren är kampanjen vilseledande eftersom företaget använder sig av ett lockpris.

I reklamen uppges att det är 30 procent rabatt på Nintendo Switch när den säljs för 3499 kronor, men det stämmer inte eftersom Cdon har hissat upp grund­priset till 4999 kronor. Det normala butiks­pris­et före realisationen låg på mellan cir­ka 3700 kronor och 4200 kronor, skriver personen i sin anmälan till RO.

Annons

Personen har även bifogat en bild på en prisjämförelse från Prisjakt och kommenterat att bilden visar att pris­et brukar ligga runt 4000 kronor, vid något tillfälle under 3000 kronor, men aldrig över 4500 kronor.

Cdon AB tillhandahåller en marknadsplats via Cdon.com där kunder kan handla varor och tjänst­er antingen direkt från Cdon eller från andra företag i form av samarbetspartners. I detta fall har ak­tu­ell produkt sålts av Teknikproffset Nordic AB. Varje sälj­are ansvarar för sina egna prissätt­ningar, rabatt­sats­er och kampanjer i sam­band med marknadsföring och för­säljning av varor och tjänster på webbplatsen. Cdon ser dock all­varligt på att den prisinformation som lämnats till kunder i samband med marknadsföringen av berörd produkt kan ha varit vilseledande, och har efter mottagandet av RO:s skrivelse därför inlett en dialog med ansvarig sälj­are för att se över ärendet, svarar marknadsplatsen på anmälan.

"Kopplingen är fel"

Men Teknikproffset svarar mindre förstående och menar att "anmälan saknar grund".

Ett rekommenderat pris på pro­dukten är det pris som leverantören gett. Ett rekommenderat pris är inte nödvändigtvis ett ”grundpris”. Rekommenderat pris är inte det pris pro­duk­ten nyligen sålts för, skriver Teknikproffset.

Priset innan aktuell kampanjdag stämmer överens med det anmälaren be­skriv­er. Teknikproffset varken på­står eller har påstått någonting annat. Det är uppenbart att anmälaren inte för­stått inne­börden av begreppet ”rekommenderat pris”.

Vidare citerar Teknikproffset organisationen Svensk Handel:

"För att uttrycken cirkapris och rekommenderat pris ska kunna användas som marknadsföring krävs det dels att priset har rekommenderats i ett tidigare säljled dels att priset faktiskt har tillämpats i en viss utsträckning på mark­naden. Det är mot bakgrund av detta viktigt att ha kännedom om prissättningen på marknaden så att jämförelsepriset faktiskt stämmer över­ens med verkligheten".

Det uppges alltså att det både krävs att ett rekommenderat pris ska ha rekommenderats i ett tidigare led och att priset ska ha tillämpats i viss utsträckning på marknaden tidigare. Något som Teknikproffset menar att man har följt.

Priset har tillämpats både av Teknikproffset och av andra. Teknikproffset har dock inte tillämpat priset under 2021. Priset är så sent som den 24 mars satt till 4779 kronor, vilket viss­erligen är cirka 200 kronor lägre än rekommenderat pris hos Teknik­proffs­et. Som andra exempel finns priser från fem butiker där försäljningspriset är satt till liknande under den senaste tiden, skriver företaget och bifogar ett dokument med en förteckning av priser från sex andra återförsäljare.

Slutligen kommenterar Teknikproffset att anmälarens argument om att Prisjakt bevisar att produkten sålts till billigare priser tidigare inte är relevant då "kopplingen mellan det lägsta priset och det rekommenderade priset är fel­aktigt".

Lägger ansvaret på båda företagen

När det blir Reklamombudsmannens tur att döma konstaterar nämnden inledningsvis att både Cdon och Teknikproffset är att anse som annons­örer. Sedan tar Ro upp ett domstolspraxis som bekräftar citeringen ur Svensk Handel, som Teknikproffset hänvisade till. Dock fokuserar Reklamombudsmannen på kampanjens utformning i sin bedömning och konstaterar att det i reklamen anges att priset är 3499 kronor i dominerande stilgrad samt ett rekommenderat, överstruket pris på 4999 kronor.

Priset 3499 kronor är angivet i samma färg som fältet med texten ”Se alla deals” och rutan med texten ”-30%”. Nämnden finner att en genoms­nitts­kon­sument sanno­likt får in­tryck av att priset 3499 kronor är ett tillfälligt, 30 procent lägre pris än rekommenderat pris. Intrycket förstärks enligt näm­n­­den dels av påståendet ”Kalasbra deals 18-31 mars”, dels av att priset 4999 kronor är överstruket samt att färgen ceriserosa används på ett motsvarande sätt som färgen röd används i samband med realisation eller extrapris.

Vidare skriver Ro att man inte ser att Teknikproffset har kunnat styrka att priset 4999 kronor har rekommenderats av ett tidigare sälj­led eller av en branschsamman­slut­ning.

Nämnden konstaterar vidare att annonsör­erna inte heller har visat att priset 4999 kronor har använts på marknaden i inte oväsentlig mån. Nämnden finner därför att rekla­men ger ett vilse­ledande intryck av att priset 3499 kronor är 30 procent lägre än ett rekommenderat pris på 4999 kronor. Reklam­en är därför vilse­ledande och strider därmed mot artikel 5 i ICC:s regler.

Annons

Prenumerera

Du missar väl inte vårt nyhetsbrev?

Tack!