Hakon Invest blir ensam ägare av inkClub

Investmentbolaget som bland annat har innehav i ICA, Kjell & Co, Hemtex mfl har bestämt sig för att bli ensam ägare av Inkclub. Hakon Invest har sedan tidigare ett innehav på 55 procent i företaget men ska nu köpa resterande 45 procent för 199 miljoner kronor, kontant.

"Vi ser mycket positivt på inkClub, som har en stark marknadsposition i Norden, ett välkänt varumärke och goda framtidsutsikter. Genom att inkClub blir ett helägt dotterbolag ökar vi vår exponering mot e-handel som är en växande del av handeln. Vi kan dessutom öka tempot när det gäller inkClubs investeringar, som t ex införande av ny it-plattform och CRM-system, för att kunna fortsätta att utveckla affärerna mot nya tillväxtområden och marknader", säger Stein Petter Ski, Chef Investeringar och Portföljbolag, Hakon Invest.

Annons

Överlåtelsen sker den 29 december och samtidigt betalas 174 miljoner av köpesumman. De resterande 25 miljonerna betalas efter tre år förutsatt att vissa konkurrensvillkor är uppfyllda.

Hakon Invest har varit delägare i Inkclub sedan 2007 och bolaget har sedan dessa haft en årlig försäljningstillväxt om 8,4 procent. I slutet av september uppgick Inkclubs försäljning till 502 miljoner kronor.

 

Källa: hakoninvest

Annons