”Halva priset på allt” var inte rea – nu fälls Kungsängen

Beklagar men håller inte med.

Nu har Kungsängen fällts av Reklamombudsmannen för vilseledande reklam. Företaget publicerade två reklambanners som består av text och bild på sin sajt. På bilderna ser man företagets sängar i olika scenarion. På den första bannern står det ”40%”, ”50%” samt ”Season Sale!”. Längst ner i bilden står det "Se hela rean” och under bilden står ”Spara 50% på våra säsongstyger och mycket annat!”.

På den andra bannern står det ”Halva priset på allt*”, ”26-30 mars” samt ”Premiär ny butik i Uddevalla”. Under bilden står ”*Gäller ej ben, madrasskydd, tyngdtäcken & Signatur. Kan ej kombineras med andra erbjud­anden”.

Annons

Reklamen är vilseledande eftersom annonsören har ett konstant realisationspris. Kungsängen har höjt ordinarie pris och sedan haft halvapriset-erbjudanden. Rekla­men är väldigt miss­visande eftersom annonsören har 50 procent-erbjudande varje vecka, år ut och år in, skriver anmälaren till RO.

Kungsängen möter kritiken med att säga att man beklagar men att inte håller med om att reklamen är vilseledande. Enligt företaget följer annonserna alla lagar och är tillräckligt tydligt utformade.

Kungsängen beklagar att reklamen har uppfattats som vilseledande, särskilt då man alltid strävar efter att vara så tydlig som möjligt i sin marknadsföring och att följa gällande lagar och regler. Oaktat det har dock reklamen uppfyllt tillämpliga lagar och regler och är inte vilseledande.

Reklamen strider inte mot reglerna då påståendena om realisation och respektive prisnedsätt­ning i reklamen har varit sanningsenlig. Priset på de aktuella varorna har nedsatts med den angivna procentsatsen och varit baserad på ordinarie priser som har förelegat under en längre period innan reklamen publicerades. Påståendet i anmälan om att annonsören skulle höja priser inför realisation eller kampanjer stämmer alltså inte.

"Innehöll inte ordet rea"

Företaget förtydligar även att erbjudet i reklamen har en "se hela rean"-länk, och att man därför borde förstå att prisnedsättningen inte gäller hela Kungsängens sortiment.

Det finns inget som anger eller indikerar att allt på webbplatsen skulle omfattas av rea­lisationen. Tvärtom framgår det tydligt av texten att realisationen endast omfattar vissa begränsade delar av sortimentet.

Sammantaget menar annonsören att reklamen med ”season sale” inte är vilseledande då de påståenden som kommu­nic­eras genom reklamen stämmer och framförs på ett sådant sätt att en genomsnittskonsument måste anses upp­fatta begränsningen i att realisationen inte omfattar alla varor utan endast vissa utvalda varor.

Gällande den andra reklambannern specifikt menar Kungsängen att informationen tillräckligt "signalerar" att erbjudandet inte gäller hela företagets produktutbud. Dessutom menar Kungsängen att erbjudandet i den andra bannern med bland annat texten "halva priset på allt” inte innebär rea.

Annons

Bilden med texten ”Premiär” har i direkt anslut­ning till texten ”Halva priset på allt” en asterisk som signalerar att kampanjen är förenad med villkor, och dessa villkor beskrivs tydligt i en text placerad direkt under bilden. Det faktum att begränsningarna finns tillgängliga i direkt anslutning till bilden gör att konsu­menten omedelbart, eller med minimal ansträngning, uppfattar att erbjudandet till viss del är begränsat. Detta är något som en genomsnittskonsument uppfattar, inte minst mot bakgrund av att det här är vanligt förekommande i marknadsföring.

Reklamen utgör inte ett påstående om realisation, utan är en kampanj med erbjud­ande om reducerande priser i hela Sverige i samband med premiären av den nya butiken i Uddevalla. Alla typer av kampanjer, rabatter och erbjudande anses nämligen inte vara realisation i lagens mening och där­med före­mål för de särskilda krav rörande realisationer. Marknadsföring med på­stå­enden om realisationer ”eller något annat uttryck med motsvarande innebörd” är inte samma sak som olika typ­er av kam­panjer och erbjudande, som snarare är prispåståenden. Uttrycket ”halva priset på allt” kan inte anses utgöra ett påstående med motsvarande innebörd som realisation med beaktande av det sam­manhang erbjudandet förekommer i, det vill säga i samband med en kortvarig öppningskampanj.

Kungsängen menar alltså att kampanjen inte omfattas av krav som gäller avseende rea, eftersom reklamtexten "inte innehöll ordet rea eller begrepp av motsvarande inne­börd".

Vidare bör det understrykas att det endast är ett fåtal produkter som undan­tas från erbjudandet, varför påståendet ”halva priset på allt” enligt annonsören inte kan anses vara vilseledande.

"Om RO trots allt väljer att fälla"

Sen vänder sig företaget direkt till Reklamombudsmannen och skriver att om RO trots allt väljer att fälla Kungsängen för ovan nämnda anledningar så kan företagets marknadsföring ändå inte ses som vilseledande.

Det kan dessutom tilläggas att även om RO skulle göra en annorlunda bedömning av reklamen och anse att reklamen trots allt utgör en realisation så kan marknadsföringen ändå inte anses vara vilseledande. Marknads­föringen uppfyller nämligen alltjämt de särskilda krav som finns.

Reklamombudsmannen konstaterar, efter prövning, att uttrycket ”Season sale” ger intrycket av att Kungsängen har en rea­lisation eller motsvarande. RO saknar även bevis på att varorna med nedsatt pris har ingått i företagets ordinarie sortiment, att för­säljningen endast pågått under en begränsad tid samt att priserna varit väsentligt lägre än nor­malt.

Reklamen är därför vilseledande i den delen och strider därmed mot artikel 5 i ICC:s regler, sammanfattar RO.

Därefter prövar Reklamombudsmannen bannern med ”halva priset på allt”-kampanjen och fastställer att samtliga påståenden i reklamen är iögonfallande, vilket gör att en genom­snittskons­ument sannolikt får intryck av att allt eller i princip allt i annonsörens sorti­ment marknadsförs till halva priset under perioden 26 till 30 mars. Även i detta fall saknar RO Kungsängens styrkan på att så inte är fallet.

Reklam­en är därför vilseledande även i den delen och strider därmed mot artikel 5 i ICC:s regler.

Annons